ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


آشنایی با گروه :

دوره کارشناسی مهندسی صنایع یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی و مهندسی، با هدف تربیت کارشناسانی است که قادربهبکارگیری اصول و تكنيكهايي به منظور بهبود، طراحي و نصب سيستمهايي شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژي و تجهيزات براي فراهم آوردن امكان توليد كالاها و ارائه خدمات به شكل كارآ و مطلوب باشند.

براي بررسي، ارزيابي و كاربرد اين سيستمها، دانش و مهارتهاي علوم رياضي، علوم فيزيكي و علوم اجتماعي به همراه فنون و تكنيكهاي طراحي مهندسي مورد نياز است. فعاليت هاي مهندسي صنايع همانند پلي است كه ارتباط بين اهداف مديريت و عملكرد عملياتي سازمان را ايجاد مي نمايد.

ضرورت و اهمیت :

امروزه حيات اقتصادي سازمان ها و موسسات توليدي و خدمات در بازار رقابتي شديد جهاني به استفاده بهينه از منابع در دسترس وابسته است. عموماً منابع در دسترس شامل مواد، منابع انساني، ماشين آلات، منابع اطلاعاتي و منابع مالي مي شوند. ايجاد و نگهداري منابع ياد شده، هزينه هايي را براي سازمان به دنبال دارد که متأثر از نحوه به كارگيري اين منابع می باشد. هر شركت توليدي يا خدماتي بایستی بتواند هزينه هاي خود را به حداقل ممكن برساند و توانايي استفاده بهينه از منابع را در تمام اركان سازماني خود ايجاد نمايد.

به علاوه، توجه به نوآوري ها و ارتقا كيفي محصولات و خدمات براي يافتن طرح هاي بهبود يافته و همچنين تحول در فرآيند كسب و كار نيز بقا و رشد موسسات را در پي خواهد داشت.

لذا بنابرآنچه بیان شد جهت نیل به امور مذكور، مهندسي صنايع ابزار لازم براي حصول اهداف سازماني را بطور فراگير و سيستماتيك فراهم مي آورد و اين نشانگر نقش و اهميت بالاي مهندسي صنايع به عنوان موتور محرك حركت سازمان هاي تولیدی و خدماتی امروزي است.

نقش و توانایی

فارغ‌التحصیلان این رشته قادر هستند با یک نگرش سازمان یافته‌، مسائل‌ و مشکلات‌ سازمان ها را تحلیل‌ کرده‌ و به‌ گونه‌ای‌ عمل‌ کنند که‌ با حداقل‌ منابع، حداکثر خروجی‌ را داشته‌ باشند.

مهندسان صنايع در گروه هاي ميان رشته اي براي امور برنامهريزي، نصب و كنترل و بهبود فعاليت هاي موسسات به خدمت گرفته مي شوندکه از آن جمله فعاليت هاي توليد، نوآوري در محصولات، ارائه خدمات، حمل و نقل، و جريان اطلاعات سازماني و ... را می توان نام برد.

این مهندسان بستر لازم براي تعامل تخصص هاي مختلف و كار گروهي را به بهترين وجه ايجاد نموده و در نتيجه امور طرح و برنامهريزي، اجرا و نظارت بر عملكرد نظام هاي توليدي و خدماتي بشكل منسجم تر انجام مي شود که این مهم، به بهبود مستمر در جهت سهولت كارها، راحتي كاركنان، كاهش هزينهها، ارتقا كيفيت و جلب رضايت مشتريان و ... منجر مي شود.

 

:کارشناس گروه

نیمسال اول
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 - جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی 112939 1
3 - جبرانی فیزیک پیش دانشگاهی 115920 2
3 - پایه ریاضی1 112904 3
3 - پایه فیزیک1 115904 4
1 4# پایه آزمایشگاه فیزیک1 115907 5
3 - پایه آزمایشگاه فیزیک1 221827 6
2 - اصلی-تخصصی نقشه کشی صنعتی1 552101 7
1 - عمومی تربیت بدنی 661002 8
19 جمع واحد هاي نيمسال اول
نیمسال دوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 - جبرانی زبان پیش دانشگاهی 441013 9
3 3 پایه ریاضی2 112908 10
3 4 پایه فیزیک2 115906 11
1 11# پایه آزمایشگاه فیزیک2 115908 12
3 3#,4# اصلی-تخصصی استاتیک و مقاومت مصالح 552102 13
2 - اصلی-تخصصی اقتصاد عمومی1 552103 14
1 - کارگاهی کارگاه ماشین افزار1 552104 15
1 8 عمومی ورزش1 661005 16
3 - عمومی فارسی عمومی 663003 17
20 جمع واحد هاي نيمسال دوم
نیمسال سوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 10 اصلی-تخصصی تئوری احتمالات و کاربرد آن 113926 18
3 3 اصلی-تخصصی جبر خطی 112949 19
2 14 اصلی-تخصصی اقتصاد عمومی2 552105 20
3 10# پایه معادلات دیفرانسیل 112910 21
3 15# اصلی-تخصصی روش های تولید 552106 22
1 - کارگاهی کارگاه عمومی جوش 552107 23
3 - عمومی زبان عمومی 441011 24
2 - عمومی اندیشه اسلامی1 662015 25
20 جمع واحد هاي نيمسال سوم
نیمسال چهارم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 14,18 اصلی-تخصصی اقتصاد مهندسی 552108 26
3 18 اصلی-تخصصی آمار مهندسی 113927 27
3 19 اصلی-تخصصی تحقیق در عملیات1 112951 28
3 - اصلی-تخصصی علم مواد 552109 29
3 11 اصلی-تخصصی مبانی مهندسی برق 552109 30
2 6 پایه محاسبات عددی 112952 31
2 - عمومی تاریخ تحلیلی صدر اسلام 662012 32
19 جمع واحد هاي نيمسال چهارم
نیمسال پنجم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 18,28 اصلی-تخصصی برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها1 552111 33
3 22 اصلی-تخصصی ارزیابی کار و زمان 552112 34
3 27,6 اصلی-تخصصی اصول شبیه سازی 552113 35
2 حداقل50واحد اصلی-تخصصی اصول مدیریت و تئوری سازمان 552114 36
3 27 اصلی-تخصصی کنترل کیفیت آماری 552115 37
3 28 اصلی-تخصصی مدیریت و کنترل پروژه 552116 38
2 24 عمومی اندیشه اسلامی2 662017 39
19 جمع واحد هاي نيمسال پنجم
نیمسال ششم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 حداقل45 واحد اصلی-تخصصی اصول حسابداری و هزینه یابی 552117 40
3 34 اختیاری مهندسی فاکتورهای انسانی 552118 41
1 30# اصلی-تخصصی آزمایشگاه مبانی برق 552119 42
1 - کارگاهی کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی 552120 43
3 18,28 اصلی-تخصصی تحقیق در عملیات2 552121 44
3 34,22,7 اصلی-تخصصی طرح ریزی واحدهای صنعتی 552122 45
3 37 اختیاری مدیریت کیفیت و بهره وری 552123 46
2 - عمومی انقلاب اسلامی ایران 662018 47
19 جمع واحد هاي نيمسال ششم
نیمسال هفتم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 6 و 60 واحد اختیاری سیستم های اطلاعات مدیریت 552124 48
3 18,26 اختیاری برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 552125 49
3 26,40,45 اختیاری طراحی ایجاد صنایع 552126 50
3 33 اصلی-تخصصی برنامه ریزی تولید 552127 51
3 28 اختیاری تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 552128 52
1 حداقل100 واحد - کارآموزی 552129 53
2 - عمومی تفسیر موضوعی قرآن کریم 662019 54
2 - عمومی آیین زندگی 662016 55
20 جمع واحد هاي نيمسال هفتم
نیمسال هشتم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
2 حداقل80 واحد اختیاری اصول بازاریابی 552130 56
3 33 اختیاری برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها2 552131 57
3 21 و 70 واحد اختیاری تحلیل سیستم ها 552132 58
2 40 اختیاری مدیریت مالی 552133 59
3 حداقل100 واحد اصلی-تخصصی

پروژه کارشناسی

درس پروژه

552666

552333

60
2 - عمومی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 662022 61
2 - عمومی دانش خانواده و جمعیت 664022 62
17 جمع واحد هاي نيمسال هشتم

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر ناصر قاسم آقایی              
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما