اطلاعیه بیمه دانشجویان توسط سازمان تأمین اجتماعی
تقويم آموزشی و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصيلی 99-98
اطـلاعيـه تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی پیوسته سال تحصیلی 99-98
شهریه ترم اول مقطع "کارشناسی" مرحله تکمیل ظرفیت سال تحصیلی 99-98
اطلاعیه ثبت نام وام دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 مورخ 98/06/30
بخشنامه ممنوعیت چاپ کاغذی پایان نامه ها، گزارشهای علمی و درسی و تکالیف آموزشی
اطلاعیه استفاده از سامانه اشتراک منابع اطلاعاتی لاتین و پایگاههای مشابهت‌یاب از طریق پایگاه دانش لینک
دعوت به عضویت در سامانه ملی جایابی کارآموزان
سطح بندی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات غیر دولتی و غیر انتفاعی