اطلاعیه برنامه های آموزشی اسفند ماه ۱۳۹۸ دانشگاه شیخ بهایی
بخشنامه ستاد سلامت وزارت عتف با هدف آگاه سازی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در مراکز دانشگاهی
اطلاعیه بیمه دانشجویان توسط سازمان تأمین اجتماعی
بخشنامه ممنوعیت چاپ کاغذی پایان نامه ها، گزارشهای علمی و درسی و تکالیف آموزشی
اطلاعیه استفاده از سامانه اشتراک منابع اطلاعاتی لاتین و پایگاههای مشابهت‌یاب از طریق پایگاه دانش لینک
دعوت به عضویت در سامانه ملی جایابی کارآموزان
سطح بندی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات غیر دولتی و غیر انتفاعی