تمدید مهلت پذیرش دانشجويان استعدادهای درخشان (سهميه بدون آزمون) برای مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98
تقويم آموزشی و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصيلی 99-98
اطلاعیه مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398
اطلاعيه حذف اضطراری نيمسال دوم سال تحصيلی 98-97
اطلاعیه پذیرش دانشجويان استعدادهای درخشان (سهميه بدون آزمون) برای مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98
اطلاعیه پذیرش دانشجويان استعدادهای درخشان (سهميه بدون آزمون) برای مقطع دکتری سال تحصیلی 99-98
اصلاحیه تقويم آموزشی نیمسال دوم سال تحصيلی 98-97
اطلاعیه ثبت‌نام رشته‌های مقطع کارشناسی پیوسته سال 1398 براساس سوابق تحصیلی و بدون آزمون
اطلاعیه عدم برگزاری کلاس های روز 21 بهمن ماه
اصلاحیه تقويم آموزشی و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصيلی 98-97
اطلاعیه ثبت‌نام تکمیل ظرفیت بهمن سال 1397
اطلاعيه حذف اضطراری نيمسال اول سال تحصيلی 98-97