اطلاعیه ثبت نام مراسم اعتکاف دانشجویی ۹۷
گزارش تصویری برگزاری کنفرانس ملی فناوریهای نوین در کامپیوتر و مهندسی پزشکی در دانشگاه شیخ بهایی - اسفند ماه سال 97
گزارش تصویری برگزاری کنفرانس ملی رویکردهای نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه در دانشگاه شیخ بهایی - اسفند ماه سال 97
زمان برگزاری و شرایط شرکت در انتخابات انجمن علمی سال 97
گزارش تصویری برگزاری ششمین دوره رویداد از ایده تا اجرا در دانشگاه شیخ بهایی - بهمن ماه سال 97
اطلاعیه ثبت نام وام دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 مورخ 97/11/06
ثبت نام بیست و دومین جشنواره ازدواج دانشجویی آغاز شد
قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان دوره دکتری تخصصی: بیست و پنجمین گاهنامه پژوهش و فناوری عتف منتشر گردید
اطلاعیه فوری: پوشش بیمه حوادث دانشجویان غیر ایرانی
کانون دانشجویی همیاران سلامت روان عضو می پذیرد
ثبت نام کاندیداهای شورای صنفی آغاز شد
اطلاعیه ثبت نام وام دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 مورخ 97/07/17