ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 
 

     
 
ارتباط با ما


آدرس ساختمان مرکزی دانشگاه:   
اصفهان - شهر بهارستان - خیابان الفت غربی – بهاران 8 - ساختمان مرکزی دانشگاه شیخ بهایی
کدپستی: 33871-81431   
تلفنهای ساختمان مرکزی دانشگاه: 59790-031 / 5-36862170-031   
دورنگار: 36862001-031   
پست الکترونیکی: info@shbu.ac.ir   
آدرس پردیس دانشگاه:   
اصفهان - شهر بهارستان - بلوار بهشت - پردیس (دانشکده فنی و مهندسی) دانشگاه شیخ بهایی  
تلفن پردیس دانشگاه: 10-36819001-031   
     
راهنمای تلفن های دانشگاه   
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما