ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


آشنایی با گروه :

دوره دکتری آموزش زبان انگلیسی بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی است، که در این رشته به اعطای مدرک می انجامد و مجموعه ای هم آهنگ از فعالیت های پژوهشی و علمی است که برنامه آن با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص برای کادر هیات علمی دانشگاهها به منظور تدریس سطوح مختلف رشته های زبان انگلیسی تهیه و تدوین گردیده است.

 

نقش و توانايي :

فارغ التحصیلان این دوره با کسب مهارتهای لازم قادر خواهند بود در موسسات آموزش عالی در سمت استادیار به امر تدریس و تحقیق بپردازند و همچنین در سایر موسسات به امر تحقیق، آموزش و برنامه ریزی کمک نمایند.

دانشجویان موظفند پس از گذراندن کلیه دروس آخرین نیمسال تحصیلی در امتحان جامع که شامل مسایل آموزشی زبان و آزمون، و زبانشناسی می باشد شرکت نمایند و پس از موفقیت در امتحان جامع دانشجویان عنوان تز و مقدمه آن را می توانند به گروه مربوطه ارائه و اعضای کمیته خود را که شامل 5 نفر می باشد انتخاب کنند تا پس ااز بررسی های لازم و تصویب عنوان و مقدمه رساله کار نوشتن آن را آغاز نمایند.

 

ضرورت و اهميت :

با توجه به اهداف انقلاب اسلامی کشورمان در جهت نیل به خودکفائی در زمینه تربیت افراد متعهد و متخصص و نیاز روزافزون دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور به اعضاء هیئت علمی ضرورت تاسیس این دوره محرز می گردد.

 

 

 

 

:کارشناس گروه

نیمسال اول
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
2 تخصصی فراگیری زبان دوم 447701 1
2 اختیاری رویکرد و نظریه ها در انگلیسی با اهداف علمی و ویژه 447702 2
2 اختیاری مسائل و نظری های زبانشناسی اجتماعی 447703 3
6 جمع واحد هاي نيمسال اول
نیمسال دوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
2 تخصصی نقد و بررسی روشهای آموزش زبان 447704 4
2 تخصصی تحلیل نظری و عملی روشهای تحقیق پیشرفته 447705 5
2 اختیاری مسایل و نظری های روانشناسی زبان 447706 6
6 جمع واحد هاي نيمسال دوم
نیمسال سوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
2 تخصصی سنجش و ارشیابی پیشرفته در زبان 447707 7
2 اختیاری استدلال نحوی 447708 8
2 اختیاری تحلیل گفتمان 447709 9
6 جمع واحد هاي نيمسال سوم
نیمسال چهارم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
18 تخصصی رساله 447710 10
18 جمع واحد هاي نيمسال چهارم

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر محمد حسن تحریریان        
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما