ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 
      

  • کتابخانه دانشکده
  • سالن مطالعه دانشکده
  • سالن ناهار خوری دانشکده
  • سالن ناهارخوری دانشکده
  • فضای سبز دانشکده
  • ساختمان دانشکده
  • سایت اینترنت دانشکده
      در حال حاضر دانشکده زبان های خارجی دارای    سه گروه آموزشی  در مقطع کارشناسی : مترجمی زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، زبان و ادبیات انگلیسی و دو گروه آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی و یک رشته آموزشی در مقطع دکتری : آموزش .زبان است و از همکاری 30 عضو هيئت علمی در مراتب مختلف علمی برخوردار است.
هم اكنون حدود 900 دانشجو در رشته ها و گرايش های مختلف (کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری) در اين دانشكده تحصيل می كنند.
پذیرش دانشجو و ادامه تحصیل در این دانشگاه بر اساس ضوابط وزارت علوم بوده و مدارک تحصیلی صادره مورد تائید وزارت علوم و فناوری می باشد.
      
رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر محمد حسن تحریریان        
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما