ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


آشنایی با گروه :

هدف دوره کارشناسی زبان انگلیسی تربیت دبیرانی است که با برخورداری از دانش نظری و مهارتهای عملی در دوره چهار ساله توانائی و تسلط در تدریس زبان انگلیسی در دبیرستان را کسب نموده و ضمن دارا بودن نگرش مثبت نسبت به کار خود به نحو مطلوب از عهده آموزش زبان انگلیسی در دبیرستان برآیند و دانش آموزان را به فراگیری این زبان علاقمند سازند.

 

نقش و توانايي :

انتظار می رود دانشجو و دبیران آموزش زبان انگلیسی علاوه بر توانائیها و صلاحیت های کافی در دروس عمومی و تخصصی صلاحیت های لازم را دارا باشند:

الف) تسلط کافی بر مهارت های زبان شامل: درست گوش کردن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن

ب) داشتن تسلط بر زبان و شیوه های تدریس زبان با توجه به مهارت های مختلف زبان

ج) برخورداری از شوق دانش اندوزی و ادامه مطالعات در زبان انگلیسی

د) توانائی تشویق و راهنمایی دانش آموزان به فراگیری زبان انگلیسی

 

ضرورت و اهميت :

استفاده از منابع و متون علمی و برقراری ارتباط فرهنگی با سایر ملل، مستلزم دانستن زبان خارجی است و تنها راه دست یافتن به این اهداف آشنائی با حداقل یک زبان زنده و بین المللی است و از آنجا که درس زبان انگلیسی جزو موارد درسی و از اهمیت به سزایی برخوردار است، در این راه توجه به جنبه های فنی و تخصصی در آموزش زبان و ایجاد مهارت های خواندن و درک متون، تلفظ و بیان صحیح در تهیه برنامه درسی این دوره از اولویت و اهمیت برخوردار است.

برنامه جدید کارشناسی آموزش زبان انگلیسی در یک دوره چهار ساله می تواند در آماده ساختن دبیران زبان کار آمد، موثر و مفید واقع شود.

 

 

 

:کارشناس گروه

جهت نمایش چارت بر روی لینک کلیک فرمایید

      ورودی 95 به بعد

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر محمد حسن تحریریان        
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما