ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


تعریف :

هر کشوری برای ارتباط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و حتی مذهبی با کشورهای دیگر نیاز به مترجمانی قدرتمند و متبحر دارد. در رشته مترجمی زبان انگلیسی کار ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی و بالعکس به دانشجویان آموخته می‌شود

 

نقش و توانايي :

در صورت حصول اهداف فوق فارغ التحصیلان این دوره قادر خواهند بود که:

الف) منابع و متون فنی، علمی و ادبی زبان انگلیسی را به نحو مطلوب به فارسی برگردانند.

ب) معارف اسلامی و فرهنگ ایرانی را به زبان انگلیسی ترجمه کنند.

 

ضرورت و اهميت :

الف) در زمینه های اقتصادی، صنایع، بانکها، و برخی از وزارتخانه ها و موسات خصوصی برای ترجمه مدارک فنی، تجاری و اداری به مترجمان احتیاج دارند.

ب) رسانه های همگانی برای ترجمه مطالب عمومی، روزنامه ای و خبری و برگرداندن گزارشات خبرگزاریها به کارشناسان ترجمه نیاز دارند.

ج) در کلیه زمینه های ارتباطی با دیگر کشورهای جهان، به ویژه به منظور معرفی انقلاب اسلامی ، به وجود مترجمان دقیق و صدیق که در مواردی به طور همزمان قادر به برگردان مصاحبه یا سخنرانی باسند، برای وزارتخانه ها و نهادهای نختلف اهمیت فراوان دارد.

 

 

 

 

:کارشناس گروه

جهت نمایش چارت بر روی لینک کلیک فرمایید

      ورودی 97 به بعد

      ورودی 96

      ورودی 95

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر محمد حسن تحریریان        
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما