ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


آشنایی با گروه :

این برنامه با توجه به نظام ارزشی جامعه و نحوه نگرش کلی به رسته های علوم انسانی به ویژه زبان و ادبیات انگلیسی و با تاکید بر اصل سودمندی، ارتباط درسها با یکدیگر، انطباق درسها با خواست دانشجویان، عدم تکرار درسها، توالی منطقی آنها و نیز با در نظر گرفتن دو هدف زیر تنظیم گردیده است:

الف) کسب مهارتهای چهار گانه (درک مطلب – حرف زدن – خواندن و نوشتن) زبان انگلیسی

ب) آشنائی با ادبیات انگلیسی و کمک به شکوفائی استعداد و ذوق ادبی دانشجویان

 

نقش و توانايي :

:در صورت حصول اهداف فوق ، فارغ التحصيلان اين دوره قادر خواهند بود که

الف) ادب و فرهنگ ایرانی و معارف اسلامی را در حد امکان به جوامع خارجی معرفی کنند.

ب) با تحقیق در کتب انگلیسی زبانان، جامعه ایرانی را از آخرین پیشرفتهای علمی فنی جهان مطلع سازند.

ج) در زمینه هائی که در آن به زبان انگلیسی احتیاج است (نگارش مقالات تحلیلی انتقادی به زبان انگلیسی، ترجمه مقالات و کتب علوم انسانی و نیز تدریس زبان انگلیسی) مورد استفاده قرار گیرند.

د) برای ادامه تحصیلات بالاتر در جهت تامین کادر علمی دانشگاهها و سایر مراکز پژوهشی آمادگی لازم را داشته باشند.

 

ضرورت و اهميت :

الف) در حال حاضر اغلب دانشگاههای جدید التاسیس کشور با کمبود کادر استاد و مربی زبان مواجه اند و با توجه به اینکه تقریبا کلیه رشته های علمی و فنی نیز به خدمت مربیان زبان نیازمندند این کمبود محسوس تر می شود.

ب) در بسیاری از زمینه های ارتباط با سایر کشورهای جهان، وزارتخانه های مختلف به همکاری فارغ التحصیلان این رشته نیاز دارند.

ج) رسانه های همگانی به منظور نقد و بررسی و ارائه آثار نویسندگان انگلیسی زبان به کارهای پژوهشی کارشناسان زبان نیاز مبرم دارند.

د) اصولا به علت رفتن خارجیانی که موسسات دولتی در گذشته بدانها وابسته بودند مشکلات زیادی در پیوند با زبان انگلیسی گریبان گیر صنایع و وزارتخانه های مملکت می باشند.

این نواقص جمهوری اسلامی را موظف میدارد که مسئله زبان آموزی در تمام زمینه و از جمله زبان انگلیسی را به طور بسیار جدی مورد توجه قرار دهند.

 

 

 

 

:کارشناس گروه

برنامه تحصیلی دوره کارشناسی ورودی 90 به بعد
نیمسال اول
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
4 --- اصلي خواندن و درك مفاهيم1 441501 1
4 --- اصلي دستور و نگارش 1 441502 2
4 --- اصلي گفت و شنود 1 441503 3
1 --- عمومی تربيت بدني1 661001 4
2 --- عمومي تاريخ تحليلي صدر اسلام 662012 5
3 --- عمومي فارسي عمومي 663003 6
18 جمع واحد هاي نيمسال اول
نیمسال دوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
4 1 اصلي خواندن و درك مفاهيم2 441504 7
4 2 اصلي دستور و نگارش2 441505 8
4 3 اصلي گفت و شنود2 441506 9
1 4 عمومي ورزش 1 661005 10
2 --- عمومي انديشه اسلامي 1 662015 11
15 جمع واحد هاي نيمسال دوم
نیمسال سوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
2 7,8 اصلي نگارش پیشرفته 441560 12
2 7,8 اصلي نمونه هاي شعرساده 441573 13
2 7,8,9 اصلی در آمدي بر ادبيات1 441510 14
3 --- تخصصی زبان دوم1 443511 15
2 7,8 اصلي نمونه هاي نثر ساده 441574 16
2 --- اصلی آواشناسي 441561 17
2 11 عمومي انديشه اسلامي 2 662017 18
4 --- اصلی فنون یادگیری 441562 19
19 جمع واحد هاي نيمسال سوم
نیمسال چهارم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 15 تخصصي زبان دوم 2 443512 20
2 13,14 اصلي درآمدي بر ادبيات 2 441511 21
2 7,8,9 اصلي بيان شفاهي داستان 441563 22
2 12 اصلي مقاله نويسي 441564 23
2 7,8,9 اصلی اصول و روش ترجمه 441575 24
2 7,9,17 اصلي كليات زبانشناسي1 441565 25
2 7,8,9,14 تخصصي داستان كوتاه 441131 26
2 --- عمومی آيين زندگي (اخلاق كاربردي) 662016 27
17 جمع واحد هاي نيمسال چهارم
نیمسال پنجم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 20 تخصصي زبان دوم 3 443513 28
2 24 اصلي ترجمه متون ساده 441566 29
4 21,14 تخصصي سيري در تاريخ ادبيات1 441132 30
2 25 اصلی كليات زبانشناسي2 441567 31
2 14,21 اصلی اساطیر یو نان و رم 441119 32
2 --- عمومی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 662022 33
2 24 اصلی بررسي آثار ترجمه شده اسلامي1 441568 34
2 14,21 تخصصی فنون و صناعات ادبي 441133 35
19 جمع واحد هاي نيمسال پنجم
نیمسال ششم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
4 30 تخصصی سيري در تاريخ ادبيات 2 441104 36
2 24 اصلی كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان 441569 37
2 19,23 اصلی اصول وروش تحقیق 441120 38
2 34 تخصصي بررسی آثار اسلامی 2 441121 39
2 30,21,14 تخصصی نمایشنامه کلاسیک و رنسانس 441122 40
4 31 اصلی روش تدریس 441570 41
2 13,14,21 تخصصی شعر انگلیسی 441106 42
18 جمع واحد هاي نيمسال ششم
نیمسال هفتم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
2 36,40 تخصصی نمایشنامه قرون 17 و20 441123 43
2 36 تخصصی رمان قرن 19 و18 441124 44
2 41 اصلی آزمون سازی زبان 441571 45
2 37,29 تخصصی ترجمه متون ادبی 1 441576 46
2 35,36 تخصصي تاریخ نقد ادبی 441125 47
2 35,21,14 اصلی ادبیات امریکا 441126 48
2 36 اصلی ادبیات جهان 441127 49
2 --- عمومي انقلاب اسلامي ايران 662018 50
16 جمع واحد هاي نيمسال هفتم
نیمسال هشتم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
2 35,36 تخصصی مکتبهای ادبی 441134 51
2 7 اصلی خواندن متون مطبوعاتی 441572 52
2 47 تخصصي رویکرد های نقد ادبی 441128 53
2 21 تخصصي متون برگزیده نثر ادبی 441135 54
2 44,36 تخصصي رمان قرن 20 441129 55
2 46 تخصصي ترجمه متون ادبي2 441136 56
2 38 اصلی پرژه کارورزی 441130 57
2 --- عمومی تفسير موضوعي قرآن كريم 662019 58
2 --- عمومي شناخت خانواده و جمعیت 664022 59
18 جمع واحد هاي نيمسال هشتم

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر محمد حسن تحریریان        
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما