ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


آشنایی با شورای تحصیلات تکمیلی :

تحصیلات تکمیلی دانشگاه شامل رشته های زیر می باشد :


* زبان های خارجی

- دکتری آموزش زبان انگلیسی

- کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

- کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

* مدیریت

-کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی – برنامه ریزی توسعه جهانگردی

- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی

- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی

- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیك

- کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

- کارشناسی ارشد مدیریت مالی

* فنی و مهندسی

-کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

- کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی

-کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری

-کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه های کامپیوتری

-کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکی

- کارشناسی ارشد مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک

-کارشناسی ارشد مهندسی برق-مخابرات سیستم

-کارشناسی ارشد مهندسی برق-سیستم های الکترونیک دیجیتال

-کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

-کارشناسی ارشد شهرسازی-طراحی شهری

 

:کارشناس گروه

 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما |