ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


آشنایی با گروه :

دوره کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است که هدف از ایجاد آن آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنعت جهانگردی و ارائه بینشهای علمی لازم جهت اداره اثربخش و کارآمد سازمانهای مرتبط با این صنعت است. در این دوره دانشجویان با یافته های نوین مدیریت جهانگردی، به عنوان یک مقوله علمی مستقل آشنا خواهد شد.

صنعت جهانگردی یا گردشگری که در دهه گذشته رشد شتابان را شاهد بوده است در دنیای امروز به عنوان مهمترین صنعت اشتغال زا و یک بخش کلیدی در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان مطرح است. کشورهای در حال توسعه نیز تا زمانی که موانع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را که بر سر راه رشد قابل قبول جهانگردی وجود داردمرتفع ننمایند، یک امکان سهل الوصول توسعه را از دست داده اند. امروز دولتها، رهبران صنایع بزرگ و صاحبنظران دانشگاهی همه به آینده بسیار موفق این صنعت بیش از گذشته اذعان دارند، دستیابی به توفیق صنعت جهانگردی نیازمند تلاش نیروی انسانی ماهر و تصمیم گیران متخصصی است که از توان برنامه ریزی و مدیریت بخش های مختلف این صنعت برخوردار باشند. بر این اساس هدف اصلی این دوره آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر در برنامه ریزی، تصمیم گیری، مدیریت و اداره واحد های مختلف صنعت جهانگردی است.

 

ضرورت و اهميت :

بسیاری از اقتصاددانان بین الملل، جهانگردی را به عنوان بزرگترین صنعت دنیا شناخته اند. این فعالیت اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی از طریق سرمایه گذاری روی گردشگران داخلی و خارجی حمایت می شود. این سرمایه گذاریها، برای متخصصان فرصت مناسبی است تا بتوانند در مورد توسعه مقاصد و هدفها و بازاریابی صنعت جهانگردی برنامه ریزی نمایند. توفیق پایدار در توسعه جهانگردی اساس نیازمند دانش آموختگانی است که بتوانند مشکلات و مسائل جهانگردی را شناسائی نموده، در مورد آنها چاره اندیشی کنند. در عین حال این متخصصین کیفیت خدمات را در سطح استانداری های مطلوب جهانی ارتقاء داده و میزان مشارکت مالی بخش های مختلف اقتصادی روی پروژه های خاص جهانگردی را بررسی می کنند. حضور مدیران و برنامه ریزان آگاه به ابعاد مختلف موضوع جهانگردی، دستیابی به توسعه ای پایدار که در آن هم منافع اجتماعی اقتصادی و فرهنگی نسل حاضر مد نظر قرار گیرد و هم منافع جهانگردی برای نسلهای آینده محفوظ بماند را تسهیل خواهد نمود و از این قبیل جهت آموزش و تربیت این متخصصین یک ضرورت ملی به شمار می رود.

 

نقش و توانائی :

شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنائی با مسایل نظری دانش مدیریت جهانگردی با زمینه های نوین مدیریت جهانگردی و جایگاه آن در عرصه عمل آشنا خواهند شد دانش آموختگان این دوره پس از فراغت از تحصیل قادر خواهند بود در مدیریت واحدهای سازمانی مرتبط با صنعت جهانگردی مشغول به خدمت موثر شده ارتقاء اثر بخشی و کارآیی این واحدها و همچنین تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی برای توسعه فعالیت های علمی و چاره یابی معظلات گوناگون این بخش به نحو شایسته ای ایفای نقش نمایند

 

:کارشناس گروه

جهت مشاهده و دانلود چارت بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید

      چارت ورودی 95 به بعد

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر مصطفی عمادزاده              
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما |