ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


:آشنایی با گروه

دوره کارشناسي مديريت بازرگاني يکي از دوره هاي تحصيلي آموزش عالي است و هدف از تشکيل اين دوره آموزش نيروي انساني متخصص مورد نياز سازمانها ، اداره ها ، موسسه ها و شرکتهاي دولتي و خصوصي درزمينه بازرگاني با وظائف و هدف هاي گوناگون در سطوح کارشناسي مي باشد .فارغ التحصيلان مديريت بازرگاني مي توانند در قسمت هاي اداره امور تدارکات ، اداره امور کارگزيني ، اداره امور مالي ، قسمت بازار يابي و نظاير آن به کار اشتغال پيدا کنند

 

:نقش و توانايي

شرکت کنندگان در اين دوره افزون بر آشنايي با مسايل نظري دانش مديريت با کاربردهاي اين رشته آشنا مي شوند

 

: ضرورت و اهميت

آشفتگي و نابساماني در بسياري از موسسات بازرگاني عموما ناشي از عدم وجود اصول صحيح مديريت و يا عدم رعايت اين اصول مي باشد

آموزش صحيح مديريت مي تواند در شناخت مشکلات اقتصادي و بازرگاني جامعه و کوشش در رفع آن موثر باشد

اعمال حاکميت ضوابط بر روابط در اداره امور بازرگاني

 

 

 

 

:کارشناس گروه

جهت مشاهده و دانلود چارت بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید

      چارت ورودی 96 و بعد از آن

      چارت ورودی 95

      چارت ورودی 90 تا 94

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر مصطفی عمادزاده              
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما |