ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 
      

      در حال حاضر دانشکده مدیریت دارای سه گروه آموزشی در مقطع کارشناسی : مدیریت بازرگانی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت جهانگردی ، مدیریت هتلداری و سه گروه آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (مدیریت مالی) ، مدیریت جهانگردی است و از همکاری 50 عضو هيئت علمی در مراتب مختلف علمی برخوردار است.
هم اكنون حدود 700 دانشجو در رشته ها و گرايش های مختلف (کارشناسی،کارشناسی ارشد ) در اين دانشكده تحصيل مي كنند
پذیرش دانشجو و ادامه تحصیل در این دانشگاه بر اساس ضوابط وزارت علوم بوده و مدارک تحصیلی صادره مورد تائید وزارت علوم و فناوری می باشد
      
رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر مصطفی عمادزاده              
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما |