ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


:آشنایی با گروه

نظر به تاکید صریح قرآن کریم و شارع دین اسلام بر ضرورت امر جهانگردی و نقش آن در بسط روابط بین الملل و گسترش منابع اقتصادی کشور و همچنین لزوم تربیت متخصصان کارآمد در جهت ارتقاء کیفی سطح ارائه خدمات دست اندرکاران این صنعت رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری تاسیس می گردد.

 

:نقش و توانايي

فارغ التحصیلان این رشته قادر خواهند بود در کلیه زمینه های تخصصی صنعتی صنعت جهانگردی و هتلداری مانند آژانسهای مسافرتی، شرکتهای حمل و نقل هوائی، واحدهای پذیرائی و اقامتی، موسسات ملی و جهانی جهانگردی و سایر مشاغل مرتبط با این قبیل امور فعالیت نمایند.

 

 

 

 

 

:کارشناس گروه

جهت مشاهده و دانلود چارت بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید

      چارت ورودی 96 و بعد از آن

      چارت ورودی 94 و 95

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر مصطفی عمادزاده              
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما |