ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


آشنایی با گروه :

دوره کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی به دوره ای اطلاق می گردد که تحصیلات بالاتر از کارشناسی را در بر می گیرد و اولین مقطع تحصیلی بعد از کارشناسی می باشد که به اعطای دانشنامه مربوط می انجامد و مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های آموزشی را همراه با فعالیت های مقدماتی پژوهش در بردارد. هدف از ایجاد این دوره، تربیت افرادی است که بتوانند بر شاخه ای از ریاضیات کاربردی احاطه یافته، در اثر آشنا یی که با روشهای پیشرفته پژوهش در زمینه اینگونه از ریاضیات می یابند مهارت های علمی و عملی لازم را به گونه ای کسب نمایند که به خوبی بتوانند به تعلیم در شاخه های متناظر در دوره های کارشناسی بپردازند. علاوه بر این در سطحی بالاتر از کارشناسی قادر به کاربرد ریاضیات بوده بتوانند رهگشای مشکلات مملکت باشند.

نقش و توانائی:

دانشجویانی که این دوره آموزشی را طی می کنند می توانند به امر تدریس و تحقیق پرداخته همچنین در امر برنامه ریزی در موسسات آموزش عالی یا مراکز صنعتی خدماتی نظیر سازمان برنامه و بودجه یا بانک مرکزی ایران و یا موسسات مشابه آنها فعالیت نمایند.

ضرورت و اهمیت:

با توجه به گسترش روزافزون علوم پایه، فنی مهندسی، اقتصاد، مدیریت صنعتی و علوم دیگر کشف کاربردهای ریاضی در آنها نیز رو به افزونی است. علاوه بر آن مراکزی نظیر بانک مرکزی، بانک ملی، سازمان برنامه و بودجه، موسسه آمار ایران و حتی مراکز صنعتی، جهت تحقق استقلال و خودکفایی کشور نیاز مبرم به استفاده از کاربرد ریاضیات در سطحی بالاتر از دوره کارشناسی دارند. بنابراین دایر نمودن چنین دوره ای در دانشگاههائی که از امکانات لازم، به خصوص استادان متعهد، متخصص و با تجربه بهره مند می باشند ضروری به نظر می رسد و از اهمیت خاص برخوردار است.

 

:کارشناس گروه

نیمسال اول
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
4 --- آنالیز حقیقی 1 114101 101
4 --- آنالیز عددی پیشرفته 114102 102
8 جمع واحد هاي نيمسال اول
نیمسال دوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
4 101 اجاره گروه یا عملگرهای دیفرانسیل فیزیک ریاضی 114103 103
4 تحقیق در عملیات پیشرفته 1 114104 104
8 جمع واحد هاي نيمسال دوم
نیمسال سوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
4 اجازه گروه بهینه سازی 114106 305
4 یکی از دروس شاخه آنالیز عددی
8 جمع واحد هاي نيمسال سوم
نیمسال چهارم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
6 اجازه گروه پایان نامه 114107 601
2 اجازه گروه سمینار 114108 602
8 جمع واحد هاي نيمسال چهارم
جدول دروس شاخه آنالیز عددی
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
4 102 حل عددی معادلات با مشتقات جزئی 114110 301
4 102 روش¬های عددی در جبر خطی 114105 302
4 102 حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی 303
4 101,102 حل عددی معادلات انتگرال 114109 304
4 اجازه گروه بهینه سازی 114106 305
4 101,102 نظریه تقریب 306
3 102, وهمزمان 201 روش عناصر منتاهی 307
3 102 نرم افزار عددی 308

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر علی دانائی              
:مرتبه علمی
استادیار              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما