ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


آشنایی با گروه :

دوره کارشناسي رشته علوم کامپيوتر يکي از دوره هاي آموزشي در نظام آموزش عالي است که به منظور تحقق اهداف زير ايجاد و فعاليت خود را آغاز مي نمايد:

1. کسب آگاهي جامع از نظريه هاي علمي موجود در علوم کامپيوتر به نحوي که دانشجويان ، مفاهيم اين علم را درک و نظرات عميق آن را بالقوه کسب نمايند و همراه با برداشت هاي کاربردي ، ديدگاه پايه اي علمي ، نيز که از ضروريات خود کفايي علمي در اين رشته مي باشد در آنها به وجود آيد.

2. اماده سازي دانشجويان و فارغ التحصيلان براي بکارگيري دانش کامپيوتر در حل مسائل بنيادي علوم کامپيوتر از طريق ايجاد قابليت براي شناخت و مطالعه مفاهيم و مسائل پايه اي علوم مربوط به کامپيوتر و کسب زمينه فکري و تحقيقي لازم جهت دستيابي به تحقيقات در اين علوم ایجاد پايه هاي علمي و تخصصي لازم در تعريف دقيق مسائل و پيگيري حل و اجرا در مراحل طراحي ، پياده سازي و اثبات منطقي صحت آنها جهت کاربردهاي کامپيوتر در زمينه علمي ، فني ، اجتماعي ، اقتصادي ، مديريت و برنامه ريزي انطباق با روند تحولات علمي ، تکنولوژيکي و اجتماعي در رابطه با کامپيوتر

3. ايجاد ديدگاههاي کلي و وسيع در رابطه با مطالبي که امکان بررسي عميق آن در دوره کارشناسي ممکن نمي باشد و لذا آماده سازي دانشجويان براي ادامه تحصيل در دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري اين رشته ، به منظور پيشبرد علوم کامپيوتر و انتقال اين علم به نسل هاي بعدي.

 

نقش و توانايي :

فارغ التحصيلان اين دوره توانايي آن را مي يابند تا در حل مسائل علمي کامپيوتر در موسسات و مراکز علمي-تحقيقاتي ، صنعتي ، اجتماعي و اقتصادي نقش موثر و اساسي داشته باشند . مضافاٌ زمينه هاي لازم را جهت ادامه تحصيل ، تدريس و تحقيق در موسسات آموزش عالي ، مراکز صنعتي و خدماتي کسب نمایند.

 

ضرورت و اهميت :

پيشرفت سريع علوم کامپيوتر و گسترش روزافزون کاربرد آن در تحقيقات علمي ، صنايع ، اقتصاد ، پزشکي ، علوم اجتماعي ،مديريت ، برنامه ريزي و غيره ، ضرورت دستيابي و بهره برداري هر چه بيشتر از اين علم را آشکار مي سازد ايجاد چنين دوره اي در جهت پيريزي علوم کامپيوتر و گسترش آن در جهت خود کفايي علمي و تکنولوژيکي کاملا ضروري و موثر مي باشد .

 

:کارشناس گروه

نیمسال اول
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 --- پايه ریاضی1 112943 1
3 --- پايه مبانی­کامپیوتر­و برنامه­سازی 221993 2
3 --- پایه مبانی اقتصاد 331931 3
3 --- اصلي فارسی 663003 4
3 --- عمومي زبان عمومی 441011 5
1 --- عمومي تربیت بدنی1 661001 6
2 --- عمومي اندیشه اسلامی1 662015 7
18 جمع واحد هاي نيمسال اول
نیمسال دوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 1 پايه ریاضی2 112944 8
3 2 الزامی رشته برنامه سازی پیشرفته 221994 9
3 1# الزامی-مشترک مبانی علوم ریاضی 112536 10
3 --- پايه فیزیک عمومی 115913 11
3 1 الزامی-مشترک مبانی احتمال 113519 12
1 6 عمومي تربیت بدنی2 661004 13
2 7 عمومي اندیشه اسلامی2 662017 14
18 جمع واحد هاي نيمسال دوم
نیمسال سوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 8 پايه ریاضی3 112539 15
3 10 الزامی-مشترک مبانی ماتریسها و جبر خطی 112537 16
4 9 الزامی رشته ساختمان داده ها 221997 17
3 --- پایه مبانی جامعه شناسی 113924 18
3 9 اختیاری/کهاد مدار منطقی 221996 19
2 --- عمومي تاریخ تحلیلی صدر اسلام 662012 20
17 جمع واحد هاي نيمسال سوم
نیمسال چهارم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 1,2# پایه معادلات دیفرانسیل 112910 21
3 10 الزامی رشته مبانی ترکیبیات 111501 22
3 10 الزامی رشته مبانی­منطق­و نظریه­مجموعه­ها 111502 23
4 19 الزامی رشته اصول سیستم کامپیوتری 221802 24
3 20 الزامی رشته مبانی نظریه محاسبه 111503 25
2 --- عمومی انقلاب اسلامی 662018 26
17 جمع واحد هاي نيمسال چهارم
نیمسال پنجم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
4 17 الزامی رشته اصول سیستم عامل 221947 27
3 8 الزامی-مشترک مبانی آنالیز عددی 112541 28
3 16 انتخابی بهینه سازی خطی 112548 29
3 25,22 انتخابی شيوه ارائه مطالب علمي وفني 221801 30
3 17 انتخابی پایگاه داده ها --- 31
2 --- عمومی تفسیر موضوعی قرآن کریم 662019 32
18 جمع واحد هاي نيمسال پنجم
نیمسال ششم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 8 الزامی-مشترک مبانی آنالیز ریاضی 112538 33
3 10 الزامی رشته مبانی جبر 112540 34
3 25 انتخابی کامپایلر --- 35
3 25 انتخابی نظریه محاسبه 111504 36
3 17 اختیاری/کهاد زبانهای برنامه سازی --- 37
2 --- عمومی آیین زندگی 662016 38
17 جمع واحد هاي نيمسال ششم
نیمسال هفتم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 28 الزامی رشته جبرخطی عددی 112545 39
3 29,22 اختیاری/کهاد اصول طراحی نرم افزار   40
3 17 اختیاری/کهاد هوش مصنوعی   41
3 17 اختیاری/کهاد شبیه سازی   42
3   اختیاری اختیاری(خارج از رشته)   43
1 --- عمومی کنترل­جمعیت­و­تنظیم­خانواده 664012 44
16 جمع واحد هاي نيمسال هفتم
نیمسال هشتم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 17 اختیاری/کهاد گرافیک کامپیوتری --- 45
3 24 اختیاری/کهاد شبکه کامپیوتری --- 46
3 اجازه گروه اختیاری/کهاد پروژه کارشناسی --- 47
3 --- اختیاری اختیاری (خارج از رشته) --- 48
2 --- عمومی فرهنگ و تمدن اسلامی 662022 49
14 جمع واحد هاي نيمسال هشتم

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر علی دانائی              
:مرتبه علمی
استادیار              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما