ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 
      

  • کتابخانه دانشکده
  • ساختمان دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
  • ساختمان دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
  • سالن ناهار خوری دانشکده
  • سایت اینترنت دانشکده
  • فضای سبز دانشکده
  • سالن مطالعه دانشکده
      در حال حاضر دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دارای سه گروه آموزشی  در مقطع کارشناسی : علوم کامپیوتر ، ریاضی کاربردی ، آمار و ریاضی کاربردی و ریاضی مالی  در مقطع کارشناسی ارشد است و از همکاری 23 عضو هيئت علمی در مراتب مختلف علمی برخوردار است.
هم اكنون حدود 415 دانشجو در رشته ها و گرايش های مختلف (کارشناسی،کارشناسی ارشد ) در اين دانشكده تحصيل مي كنند
پذیرش دانشجو و ادامه تحصیل در این دانشگاه بر اساس ضوابط وزارت علوم بوده و مدارک تحصیلی صادره مورد تائید وزارت علوم و فناوری می باشد
      
رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر علی دانائی              
:مرتبه علمی
استادیار              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما