ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


آشنایی با گروه :

دوره کارشناسی علوم آماری به دوره ای اطلاق می گردد که تحصیلات بالاتر از دوره دبیرستان را در بر می گیرد.

هدف از این دوره تربیت افرادی است که بتوانند:

الف) به عنوان کارشناس آمار در سازمانها و ادارات به تجزیه و تحلیل امور آماری بپردازند.

ب) تمام دروس آمار و احتمال برنامه های وزارت آموزش و پرورش را تدریس نمایند.

ج) تحصیلات خود را در سطح کارشناسی ارشد و دکتری آمار ادامه بدهند.

د) توانايي تجزيه و تحليل آماري مسائل اقتصادي و صنعتي را دارا مي باشند

 

نقش و توانايي :

دانشجوياني که اين دوره آموزشي را طي مي کنند پس از فراغت از تحصيل توانايي هاي زير را دارند :

کليه دروس آمار ، احتمال ، دوره و رياضي متوسطه آموزش عمومي را تدريس نمايند

توانايي ادامه تحصيل داشته مي توانند با رعايت ديگر ضوابط گزينش وارد دوره کارشناسي ارشد و رشته هاي بالاتر تخصصي گردند

توانايي تجزيه و تحليل آماري مسائل اقتصادي و صنعتي را دارا مي باشند

در برنامه ريزي صحيح علمي و حل مسائل مربوط به آنها توانايي دارند

آمادگي براي برخورد با مسائل خاص آماري و حل مشکلات ناشي از آنها را دارا مي باشند

 

ضرورت و اهميت :

اهميت اين دوره جهت تربيت افراد آزموده براي سازمانهايي از قبيل برنامه و بودجه مرکز ايران و مراکز صنعتي و پزشکي و غيره که در جهت استقلال اقتصادي و خود کفايي صنعتي جامعه اسلامي ضرورت دارد بيش از پيش احساس مي شود

 

 

 

 

 

 

 

:کارشناس گروه

نیمسال اول
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 --- پايه ریاضی عمومی 1 112943 1
3 --- پايه مبانی اقتصاد (جدول 2-2) 331931 2
3 --- عمومی زبان عمومی 441011 3
3 --- عمومي فارسی عمومی 663003 4
2 --- عمومي دروس عمومی 5
1 --- عمومي تربیت بدنی 1 661001 6
15 جمع واحد هاي نيمسال اول
نیمسال دوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 1 پايه رياضي عمومي 2 112944 7
3 --- پایه مباني كامپيوتر و برنامه سازي 221814 8
3 همزمان با 1 هسته مبانی علوم ریاضی 112536 9
3 همزمان با 1 هسته مبانی احتمال 113519 10
3 --- پایه مبانی جامعه شناسی(جدول 2-2) 113924 11
2 --- عمومي دروس عمومي --- 12
1 --- تخصصي تربیت بدنی 2 661004 13
18 جمع واحد هاي نيمسال دوم
نیمسال سوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 7 پایه ریاضی عمومی 3 112539 14
3 9 هسته مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی 112537 15
3 1,10 الزامی احتمال(1) 113121 16
3 --- پايه مبانی جمعیت شناسی(جدول 2-2) 113904 17
3 --- کهاد درس خارج از رشته (جدول 2-6)  --- 18
2 --- عمومي دروس عمومي --- 19
17 جمع واحد هاي نيمسال سوم
نیمسال چهارم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 7 هسته مبانی آنالیز ریاضی 112538 20
3 7 پایه معادلات دیفرانسیل 112910 21
3 16 انتخابی احتمال 2 113122 22
3 16 الزامی روش‌های آماری 113520 23
3 --- کهاد درس خارج از رشته(جدول 2-6) --- 24
2 --- عمومي دروس عمومي --- 25
17 جمع واحد هاي نيمسال چهارم
نیمسال پنجم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 همزمان  با 20 هسته مبانی آنالیز عددی 112541 26
3 22 الزامی آمار ریاضی (برآورد یابی) 113151 27
3 22 الزامی فرآیند تصادفی 1 113152 28
3 15 کهاد بهینه سازی خطی 112157 29
3 --- اختیاری درس اختیاری (جدول 7) --- 30
2 --- عمومي دروس عمومي --- 31
17 جمع واحد هاي نيمسال پنجم
نیمسال ششم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 27 الزامی روش‌های نمونه گیری 1 113155 32
3 27 الزامی آمار ریاضی (آزمون فرض) 113154 33
3 28 الزامی سری‌های زمانی 1 113159 34
3 27 الزامی روش‌های ناپارامتری 113156 35
3 27,15 الزامی رگرسیون 1 113157 36
3 --- اختیاری درس اختیاری (جدول 7) --- 37
2 --- عمومي دروس عمومي --- 38
20 جمع واحد هاي نيمسال ششم
نیمسال هفتم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 36 الزامی طرح آزمایش‌های 1 113158 39
3 33 انتخابی روش‌های چند متغیره پیوسته 1 113162 40
3 32 انتخابی روش‌های نمونه‌گیری2 113160 41
3 اجازه گروه کهاد محاسبات آماری (جدول 1-6) 113169 42
3 36 کهاد روش‌های چند متغیره گسسته 113165 43
3 اجازه گروه کهاد مباحثی در آمار 113170 44
18 جمع واحد هاي نيمسال هفتم
نیمسال هشتم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 41 انتخابی کنترل کیفیت آماری 113163 45
2 اجازه گروه انتخابی کار آموزی 113167 46
3 39 کهاد طرح آزمایش‌های 2 113171 47
3 40 کهاد روش‌های چند متغیره پیوسته2 113166 48
2 --- عمومی درس عمومی   49
1 --- عمومی درس عمومی   50
14 جمع واحد هاي نيمسال هشتم

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر علی دانائی              
:مرتبه علمی
استادیار              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما