ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 
      

      دانشکده دروس عمومی شامل گروه های معارف، دروس عمومی و دروس پایه ریاضی و فیزیک می باشد
      
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما |