ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


تعریف و هدف :

امروزه علوم پزشکی به پیشرفتهای شایان توجهی دست یافته است و روشن است این پیشرفتهای شگرف بدون یاری جستن از علوم و ابزار مهندسی مقدور نمی گشت. در نتیجه، رشته مهندسی پزشکی با گرایشهای مختلف متولد شده است.

مهندسی پزشکی با سه گرایش، شاخه نسبتا جدید علم است که همکاری نزدیک بین دو زمینه از علوم یعنی پزشکی و مهندسی را فراهم می آورد. هدف این دوره تربیت نیروی انسانی است که به هر دو زمینه آشنائی نسبی پیدا کرده و نقش خود را در کمک به تامین بهداشت عمومی ایفا نماید.

 

نقش و توانائی :

فارغ التحصیلان این دوره می توانند وظائف زیر را بر عهده گیرند:

الف) نصب و راه اندازی دستگاهها و وسائل پزشکی و تجهیز فنی بیمارستان

ب) تعمیر و نگهداری تجهیزات بیمارستان

ج) مشاوره فنی در سفارش و خرید دستگاههای پزشکی

د) کمک به کادر پزشکی در به کارگیری بهینه از دستگاههای پزشکی

ه) مسئولیت فنی و مهندسی بیمارستان

و) همکاری در پروژه های تحقیقاتی پزشکی

ز) کمک به طراحی برخی از دستگاههای پزشکی

س) قابلیت در ابداع و بهینه سازی مواد مورد مصرف در قطعات پزشکی و وسایل کمک معلولین و اندامهای مصنوعی

ش) قابلیت در طراحی و تحلیل بخشهای مکانیکی تجهیزات پزشکی و وسایل کمک معلواین، کمک پزشکی و اندامهای مصنوعی و سیستمهای مصنوعی بدن انسان

ژ) ارائه خط مشی در نصب و راه اندازی و سرپرستی امور مربوط به سرویس و نگهداری و تعمیرات وسایل و سیستمهای فنی و طبی و بیمارستانی

 

ضرورت و اهمیت :

با توجه به گسترش روز افزون سیستمهای مهندسی در حیطه بهداشتی و پزشکی، تربیت و وجود نیروی انسانی متخصص و متبحر که آشنا به وسایل و تجهیزات پزشکی باشد امری ضروریست.

 

 

:کارشناس گروه

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر ناصر قاسم آقایی              
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما