ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


معرفی رشته:

مهندسی پزشکی علم کاربرد علوم مهندسی در حوزه پزشکی برای تشخیص و درمان بیماری ها است. حوزه مهندسی پزشکی به دنبال برطرف کردن نیازهای پزشکی در زمینه طراحی، ساخت و نگهداری تجهیزات و ابزارهای پزشکی برای کاربردهای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریها به کمک علوم مهندسی است. این رشته یک تخصص بین رشته ای بوده که علاوه بر کاربردهای زیاد آن در تشخیص و درمان، ارتباط نزدیکی با بسیاری از علوم دیگر دارد. این امر باعث افزایش پیچیدگی و جذابیت حوزه مهندسی پزشکی شده است. لذا، گروه مهندسی پزشکی دانشگاه شیخ بهایی به منظور ایجاد توانایی در این حوزه، اقدام به راه اندازی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک نموده است. کارشناسی ارشد بیوالکتریک دورهای مشتمل بر دروس نظری، عملی و تحقیقاتی پیرامون توسعه سیستم های الکترونیکی در حوزه پزشکی می باشد. با توجه به چارت درسی در نظر گرفته شده برای دانشجویان این دوره در دانشگاه شیخ بهایی، فارغ التحصیلان مهارت هایی را در زمینه های زیر کسب خواهند نمود:

 

• پردازش سیگنال های دیجیتال

• پردازش سیگنال ها و تصاویر پزشکی

• اصول حسگرهای زیستی

• ابزار دقیق در حوزه مهندسی پزشکی

• سیستم های تصویربرداری پزشکی

همچنین در پایان این دوره، فارغ التحصیلان توانایی انجام پروژه های پژوهشی و عملیاتی در حوزه های زیر را خواهند داشت:

• طراحی و پیاده سازی الگوریتم های پردازشی نوین در جهت پردازش سیگنال های مغزی، قلبی و ....

• طراحی حسگر های زیستی برای کاربردهای خاص در حوزه پزشکی

• اصلاح و بهبود سیستهای تصویرگر پزشکی

• همکاری با شرکت ها و موسسات پژوهشی مرتبط با پردازش سیگنال های پزشکی

• هدایت پروژه های پژوهشی در زمینه های مرتبط در مراکز تحقیقاتی کشور

• و ....

 

:کارشناس گروه

نیمسال اول
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 ---

تخصصی الزامی

سیستم تصویرگر پزشکی 772301 1
3   تخصصی اختیاری مباحث ویژه 1(بیوسنسور) 772302 2
3 --- تخصصی اختیاری پردازش سیگنال های دیجیتال 772304 3
---

551312
9 جمع واحد هاي نيمسال اول
نیمسال دوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3  

تخصصی الزامی

پردازش سیگنال های حیاتی 772306 5
3  

تخصصی اختیاری

ابزار دقیق بیومدیکال 772307 6
3  

تخصصی اختیاری

مباحث ویژه 2 772308 7
  8
9 جمع واحد هاي نيمسال دوم
نیمسال سوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3   تخصصی الزامی الکتروفیزیولوژی یا کنترل سیستم های عصبی- عضلانی 772309 9
3   تخصصی اختیاری پردازش غیرخطی سیگنال های پزشکی یا ویولت و کاربرد آن در پردازش سیگنال و تصویر 772310 10
2   اصلی سمینار 772311 11
8 جمع واحد هاي نيمسال سوم
نیمسال چهارم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
6   اصلي پایان نامه 551310 12
6 جمع واحد هاي نيمسال چهارم
رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر ناصر قاسم آقایی              
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما