ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


آشنایی با گروه :


کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دوره ای است مشتمل بر دروس نظری و عملی و برنامه تحقیقاتی در زمینه های طراحی برنامه ها و سیستم های نرم افزاری بزرگ که به صورت امن، حفاظت شده و قابل اطمینان تعریف می شوند. فارغ التحصیلان این دوره مهارتهائی را در زمینه اصول توسعه برنامه ها و سیستم های برنامه سازی, نحوه ارزیابی و تایید یک برنامه و یا سیستم برنامه سازی، نحوه تعریف ویژگی های یک سیستم بزرگ و نحوه ی آنالیز آن، نحوه ی تکامل سیستم های نرم افزاری در نسلهای مختلف، نحوه ی طراحی نرم افزارهائی که دارای ویژگی های قابل فهم بودن می باشند، و نحوه ی تایید ویژگی ها و مشخصات خاص موجود در یک سیستم نرم افزاری بزرگ را کسب می کنند.

هدف از این دوره تربیت افرادی است که با تولید، توسعه و تکمیل سیستم های نرم افزاری بزرگ و برنامه ریزی در جهت بهره گیری موثر از امکانات موجود، حرکت به سوی استقلال فنی را در عصر انفورماتیک موجب شوند.

نقش و توانائی:

الف) طراحی سیستم های نرم افزاری بزرگ نظیر پایگاه داده ها، سیستم های عامل، زبان های برنامه سازی، کامپایلرها و سیستم های خبره، سیستم های حفاظت داده

ب) قابلیت تولید نرم افزارهائی که توسعه ی اتوماتیک نرم افزارها را ممکن می سازند نظیر ویرایشگرهای متن، ویرایشگرهای صفحه، و ویرایشگرهای مبتنی بر نحو

ج) هدایت پروژه های نرم افزاری در مراکز تحقیقاتی کشور

د) ارزیابی کارآئی و صحت سیستم های نرم افزاری و فرموله کردن نیازها

ه) استخدام در موسسات آموزشی کشور

 

:کارشناس گروه

نیمسال اول
واحد نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 تخصصي سیستم های خبره و مهندسی دانش 225304 1
3 اصلي پایگاه داده پیشرفته 225302 2
3

اصلی

مهندسی نرم افزار پیشرفته 225301 3
3 اصلي سیستم های عامل پیشرفته 225306 4
12 جمع واحد هاي نيمسال اول
نیمسال دوم
واحد نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 تخصصي طراحی نرم افزار های مطمئن 225303 5
3 تخصصی داده کاوی 225311 6
3 تخصصي مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار 225307 7
2   سمینار 225308 8
11 جمع واحد هاي نيمسال دوم
نیمسال سوم
واحد نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 اصلی شبکه کامپیوتر پیشرفته 225305 9
6   پايان نامه 225310 10
9 جمع واحد هاي نيمسال سوم

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر ناصر قاسم آقایی              
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما