ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


آشنایی با گروه :


کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دوره ای مشتمل بر دروس نظری، عملی، و تحقیقاتی در زمینه هوشمند سازی کامپیوتر ها و سیستم های مبتنی بر کامپیوتر می باشد. تحقق این هدف با الهام از ویژگی های موجودات زنده و بالاخص انسان پیگیری می شود. لذا ایجاد قابلیت های تحلیل اطلاعات و استدلال، یادگیری و رفتار هوشمندانه در یک محیط، حس بینائی، درک و تولید زبان، و ادراک و تولید گفتار در کامپیوترها از جمله اهداف این رشته می باشند. فارغ التحصیلان این دوره مهارتهائی را در زمینه های زیر کسب خواهند نمود:

ارائه مناسب اطلاعات، استدلال اتوماتیک، دسته بندی و تصمیم گیری ماشینی، روشهای یادگیری برای ماشینها، ارائه غیر دقیق اطلاعات و کار با آنها، شبیه سازی پردازشهای مطرح در موجودات زنده، هوشمند کردن رباتها، پردازش و تحلیل کامپیوتری تصاویر، پردازش و درک زبان، و پردازش و شناسائی گفتار.

نقش و توانائی:

فارغ التحصیلان این دوره می توانند دارای کارائی های زیر باشند:

- پیاده سازی اتوماسیون پیشرفته در صنعت، مانند طراحی سیستم های رباتیک هوشمند و کنترل کیفیت اتوماتیک.

- طراحی سیستم های پیشرفته نظامی شامل انواع سلاح های هوشمند

- طراحی سیستم های امنیتی مانند انواع مسائل تایید هویت و تشخیص اتوماتیک

- طراحی سیستم های خبره برای انواع کاربردها

- کار در زمینه زبان شناسی محاسباتی مانند ایجاد مترجم های کامپیوتری

- همکاری با موسسات آموزشی کشور

- هدایت پروژه های تحقیقاتی در زمینه های فوق الذکر در مراکز تحقیقاتی کشور

 

:کارشناس گروه

نیمسال اول
واحد نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 رایانش تکاملی 227312 1
3 تصویرپردازی رقمی 227313 2
3 شبکه های عصبی 227315 3
9 جمع واحد هاي نيمسال اول
نیمسال دوم
واحد نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 بینایی ماشین 227317 4
3 سیستم های چند عاملی 227319 5
3

یادگیری ماشین 227314 6
3 ریاضیات برای رباتیکز 227318 7
12 جمع واحد هاي نيمسال دوم
نیمسال سوم
واحد نوع درس نام درس شماره درس ردیف
2 --- سمینار 227309 8
3 ربات های متحرک و خودگردان 227321 9
6 -- پایان نامه 227310 10
11 جمع واحد هاي نيمسال سوم

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر ناصر قاسم آقایی              
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما