ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


آشنایی با گروه :


کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر دوره ای مشتمل بر دروس نظری و عملی و تحقیقاتی در زمینه معماری های کامپیوتر و متدهای طراحی و آنالیز سیستم های مبتنی بر کامپیوتر می باشد. فارغ التحصیلان این دوره مهارتهایی را در زمینه های زیر کسب خواهند نمود:

ساختارهای کامپیوترها، متدهای آنالیز و طراحی، روشهای طراحی یونی، متدهای مدل کردن و شبیه سازی و تست سیستم های کامپیوتری، طراحی خاص برای کاربردهای خاص سیستم ها.

نقش و توانائی:

فارغ التحصیلان این دوره می توانند دارای کارائی های زیر باشند:

در صنعت الکترونیک و کامپیوتر کشور نیاز زیادی به ساخت دستگاهها در سطح تراشه، برد، و سیستم می باشد. در صنایع مخابراتی این نیاز به وضوح دیده می شود که زمینه شغلی مناسبی برای فارغ التحصیلان سخت افزاری می باشد. صنایع الکترونیک دفاعی و صنعتی رو به رشد کشور نیز زمینه خوبی برای کار فراهم آورده است. از طرف دیگر صنعت تولید نرم افزارهای ابزار طراحی در کشور ما می تواند به عنوان یک صنعت مستقل مطرح باشد. طراحی و آنالیز ساختارهای گسترده کامپیوتری نیز در این گرایش مورد توجه است.

 

:کارشناس گروه

نیمسال اول
واحد نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3

اصلی

شبکه کامپیوتر پیشرفته   1
3

اصلی

طراحی سیستم های مطمئن   2
3

اصلی

طراحی مدارهای پرتراکم پیشرفته   3
3

اصلی

مدل سازی سخت افزار و متدهای طراحی آن

  4
12  
نیمسال دوم
واحد نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3

تخصصی

پردازنده هی حسابی   5
3 اصلی معماری کامپیوتری پیشرفته   6
3 اصلی سیستم عامل پیشرفته   7
2   سمینار   8
11 جمع واحد هاي نيمسال دوم
نیمسال سوم
واحد نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3

تخصصی

مباحث ویژه در مهندسی کامپیوتر   9
6   پایان نامه   10
9 جمع واحد هاي نيمسال سوم

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر ناصر قاسم آقایی              
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما