ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


:آشنایی با گروه

معرفی رشته:

کارشناسی ارشد الکترونیک دیجیتال دوره ای مشتمل بر دروس نظری، عملی و تحقیقاتی پیرامون توسعه سیستم های دیجیتال می باشد. در سال های اخیر، گسترش استفاده از سیستمهای دیجیتال در کلیه سطوح بخصوص در گرایشهای مختلف مهندسی برق و سایر رشته های مهندسی به وضوح دیده می‌شود. نظر به اهمیت این موضوع از یک طرف و احتیاج فراگیر کلیه سیستمهای صنعتی به کنترل و پردازش دیجیتال از طرف دیگر، نیاز کشور به متخصصین مجرب در این زمینه محرز می‌گردد. لذا، گروه مهندسی برق دانشگاه شیخ بهایی به منظور ایجاد توانایی مطلوب جهت طراحی و به روز آوری اینگونه سیستم ها، اقدام به راه اندازی کارشناسی ارشد الکترونیک دیجیتال نموده است. با توجه به چارت درسی در نظر گرفته شده برای دانشجویان این دوره در دانشگاه شیخ بهایی، فارغ التحصیلان مهارت هایی را در زمینه های زیر کسب خواهند نمود:

• پردازش سیگنالهای دیجیتال

• پردازش تصویر

• طراحی مدارات VLSI

• آشنایی با زبان های توصیف سخت افزاری

• طراحی سیستم های دیجیتال مبتنی بر پردازشگرهای سیگنال دیجیتال

• ساختار ریزپردازنده های پیشرفته

• شبکه های انتقال داده

• طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال و بالعکس

همچنین در پایان این دوره، فارغ التحصیلان توانایی انجام پروژه های پژوهشی و عملیاتی در حوزه های زیر را خواهند داشت:

• طراحی و ساخت بوردهای پردازشی دیجیتال پیشرفته برای حوزه های مختلف

• طراحی و ساخت سیستم های با قابلیت پردازش موازی به منظور پردازش سیگنال های دیجیتال

• طراحی و پیاده سازی سیستم های اتوماسیون صنعتی

• همکاری با شرکت ها و موسسات پژوهشی مرتبط با پردازش سیگنال و پردازش تصویر

• هدایت پروژه های پژوهشی در زمینه های مرتبط در مراکز تحقیقاتی کشور

• طراحی و پیاده سازی سیستم های پیشرفته الکترونیکی در مراکز نظامی

• و ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:کارشناس گروه

نیمسال اول
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3 ---

تخصصی انتخابی

شبکه های انتقال داده 1
3   تخصصی اختیاری مبدل های داده (A/D,D/A) 551316 2
3 --- جبرانی پردازش سیگنال های دیجیتال 551317 3
3 ---

جبرانی

سیستم های دیجیتال 2 (ریزپردازنده) 554101 4
12 جمع واحد هاي نيمسال اول
نیمسال دوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3  

تخصصی انتخابی

مدار مجتمع خیلی فشرده (VLSI) 5
3  

تخصصی اختیاری

VHDL 551309 6
3  

تخصصی الزامی

ریزپردازنده پیشرفته 7
3   تخصصی اختیاری پردازش تصویر 554306 8
12 جمع واحد هاي نيمسال دوم
نیمسال سوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
3   تخصصی اختیاری پردازشگرهای سیگنال های دیجیتال 9
3   تخصصی اختیاری الکترونیک دیجیتال پیشرفته 10
2   اصلی سمینار 11
8 جمع واحد هاي نيمسال سوم
نیمسال چهارم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
6   اصلي پایان نامه 551310 12
6 جمع واحد هاي نيمسال چهارم

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر ناصر قاسم آقایی              
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما