ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


تعریف و مشخصات:


تعاریف متعدد و متنوعی از طراحی شهری ارائه شده است که دارای وجوه مشترک زیاد و گاه نیز وجود افتراق است. وجوه مشترک مذکور در قالب مشخصات و ویژگی های طراحی شهری به شرح زیر قابل ذکراست:

- تاکید بر جنبه های کالبدی و فضائی (سه بعدی) در ضمن توجه به جنبه های عملکردی شهر

- تاکید بر عرصه ی عمومی

- ارتباط با معماری، معماری منظر و برنامه ریزی شهری

- کاربست در مقایسه های مختلف ولی عمدتا در مقیاس های بخشی از شهر و پروژه های بزرگ و کوچک شده

هدف:

هدف کلی طراحی شهری را نظم دهی ظاهری (شکلی) و عملکردی به سکونتگاه های انسانی ذکر کرده اند، ولی به طور خاص هدف طراحی شهری کسب دانش تخصصی و مهارت حرفه ای است در زمینه های زیر:

- نظم دهی ساختار شهر و عناصر عمده تشکیل دهنده آن

- ترتیب، تنسیق و اصلاح بخش های تاریخی به معنی قابل استفاده کردن آن ها

- طراحی ساختاری توسعه های شهری در مقیاس های مختلف

- تاکید بر طراحی مبتنی بر اصول، قواعد و معیارهای شکل دهنده شهر به صورت تدریجی در طول زمان بر اساس آگاهی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی

- ارتقاء کیفیت محیط شهری

- توجه به چالش محلی ماندن و جهانی شدن

- قابل زیست کردن و حیات بخشی فضاهای شهری

- ایجاد مکان های با هویت مردمی

- توجه به ملاحظات پایداری در طراحی فضاهای شهری

ضرورت و اهمیت:


طراحی شهری به عنوان یک تخصص حرفه ای و یک رشته اکادمیک طی دو دهه اخیر تقریبا در همه جا از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. این امر از یک طرف به دلیل حاد شدن مسائل گوناگون شهر ها و تنزیل کیفیت آنها و از طرف دیگر تلاش طراحان شهری برای فعال تر و غنی تر کردن دانش آن به منظور پاسخگویی موثرتر به نیاز های روز افزون جوامع کنونی در ارتباط با محیط های انسان ساخت می باشد. در کشور ما علیرغم نیاز شدیدی که در شرایط کنونی به خدمات این حرفه در مقیاس ها، زمینه ها و برای اهداف گوناگون احساس می شود متاسفانه حرفه طراحی شهری نتوانسته است جایگاه، موقعیت و هویت مناسب خود را بیابد. که نتیجه مشخص آن عدم موفقیت پروژه های مختلفی است که تحت عنوان طراحی شهری طی حدود چهل سال گذشته در کشور به اجرا درآمده است. بدون شک بخش مهمی از این عدم موفقیت مرهون برنامه آموزشی طراحی شهری است. به این معنی که آموزش طراحی شهری نتوانسته با ارائه برنامه ای مناسب، طراحان شهری حرفه ای متخصص، با شایستگی لازم تربیت نماید.

در برنامه حاضر سعی شده، این نقیصه حتی المقدور بر طرف گردد و با ارائه دروس تخصصی طراحی شهری در چارچوب مبانی نظری، روش ها و کارگاه های عملی، دانشجو برای فعالیت حرفه ای آماده شده، مهارت، دانش و توانایی های لازم را کسب نماید.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان:

مسائل و مشکلات روز افزون و متعدد سکونت گاههای کنونی از یک طرف و نارضایتی از عملکرد شهرسازی دهه های گذشته در بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی در سکونت گاهها موجب رشد و رونق حرفه و رشته طراحی شهری در همه کشور های جهان گردیده است. امروزه نیاز به تخصص طراح شهر، چه در بخش دولتی و چه خصوصی در همه جا کاملا احساس می شود. برنامه آموزشی طراحی شهری به گونه ای تدوین شده است که دانش آموخته این رشته بتواند در شرایط و زمینه های مختلف و متنوعی، در کنار برنامه ریزان شهری، معماران، معماران منظر و سایر حرفه های مرتبط فعالیت کند. بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده، طراحی مجموعه های مسکونی، محلات و شهر ها، شهرهای جدید، روستاها، طراحی برای توسعه گردشگری، طراحی پیاده راهها، طراحی شهری پایدار، طراحی سکونت گاهها در مناطق زلزله خیز، ارائه راه حل های طراحی برای سکونت گاههای واقع در حاشیه شهر ها و زیبا سازی شهری از جمله فعالیت هائی است که فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد طراحی شهری می تواند در آنها اشتغال پیدا کند. ;

 

:کارشناس گروه

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر ناصر قاسم آقایی              
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما