ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


:آشنایی با گروه

دوره کارشناسي مهندسي کامپيوتر يکي از مجموعه هاي آموزش عالي در زمينه فني و مهندسي بوده و هدف آن تربيت کارشناساني است که در زمينه طراحي ، ساخت اين دوره مي توانند عضو گروه طراحي ، ساخت و پياده سازي سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري براي محيط هاي مختلف عملياتي و راه اندازي سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري جديد ، بررسي و شناخت سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري موجود ، ارائه روشهاي بهره برداري ، نگهداري ، عيب يابي ، اصلاح و توسعه آنها فعاليت مي نمايند .

 

:نقش و توانايي

:فارغ التحصيلان اين دوره قابليت و مهارت هاي زير را خواهند داشت

الف) بررسي و شناسايي سيستم هاي کامپيوتري به منظور انتخاب و سفارش سخت افزار و يا نرم افزار بهينه ، هدايت و نظارت در نصب و بهره برداري آنها

ب) ارائه روشهاي عيب يابي ، اصلاح و تکميل سيستم هاي سخت افزاري و يا نرم افزاري موجود و نظارت بر اين امور

ج) طراحي ، ساخت و راه اندازي سيستم هاي جديد سخت افزاري و يا نرم افزاري

د) تشخيص لزوم استفاده از کامپيوتر در کنترل عمليات در محيط هاي مختلف

ه) شناسايي تکنيک هاي جديد طراحي و ساخت کامپيوتر ، ارزيابي و بکار گيري آنها

 

: ضرورت و اهميت

:تربيت کارشناسان مهندسي کامپيوتر با توجه به اين موارد روشن مي شود

الف) توسعه و گسترش روز افزون تکنولوژي کامپيوتر و دانش

ب) نقش حياتي دانش و تکنولوژي کامپيوتر در تمام زمينه هاي علمي ، صنعتي ، اقتصادي ، مديريتي ، آموزشي و پژوهشي

ج) لزوم ارتقاء سطح دانش جامعه در زمينه دانش و تکنولوژي کامپيوتر

د) لزوم همگامي جامعه با پيشرفت هاي نوين در جوامع پيشرفته

 

 

:کارشناس گروه

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر ناصر قاسم آقایی              
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما