ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


:آشنایی با گروه

گروه مهندسي برق در سال 1387، پس از مدت دو سال برنامه‌ریزی و آماده‌سازی، تشکیل و اولین دوره دانشجویان کارشناسی را از طریق آزمون سراسری پذیرش نمود

 

هدف از این دوره تربيت كارشناس در زمينه‌های طراحي، مدیریت و بهره‌برداري از سيستم‌هاي برقي و الكترونيكي می باشد

از اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت گروه، کسب مجوز و راه‌اندازی دوره‌های کارشناسی مخابرات و کارشناسی ارشد الکترونیک می‌باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:کارشناس گروه

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر ناصر قاسم آقایی              
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما