ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


:آشنایی با گروه

دوره کارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات يکي از مجموعه هاي آموزش عالي در زمينه فني مهندسي است و هدف از آن تربيت کارشناساني است که در زمينه مطالعه ، طراحي ، ساخت ، راه اندازي و نگهداري سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري و جمع آوري ، سازماندهي ، طبقه بندي ، استفاده و انتقال اطلاعات تبحر لازم را داشته باشد

 

:نقش و توانايي

:فارغ التحصيلان اين دوره قابليت و مهارت هاي زير را خواهند داشت

مطالعه ، بررسي و امکان سنجي سخت افزار ، شبکه و نرم افزار مورد نياز

جمع آوري ، سازماندهي و طبقه بندي اطلاعات

ايجاد و نگهداري نرم افزار هاي مورد نياز مانند : پست فارسي ، ابزار جستجوي اطلاعات فارسي، گفتگوي فارسي

طراحي و پياده سازي شبکه هاي محلي

مطالعه و بررسي ابزار مخابراتي مناسب براي انتقال اطلاعات

مطالعه و بررسي سيستم هاي نرم افزاري مناسب براي سازماندهي و استفاده اطلاعات مانند سيستم هاي عامل ، سيستم هاي بانکي

مطالعه و شناسايي شيوه هاي جديد براي اطلاع رساني

 

: ضرورت و اهميت

حجم عظيم اطلاعات و عدم امکان جمع آوري ، سازمان دهي ، انتقال و استفاده آنها به شيوه هاي سنتي

نقش سرعت ، دقت و صحت اطلاعات در مديريت و عدم امکان تامين آنها بدون استفاده از تکنولوژي کامپيوتر و اينترنت

نفوذ روز افزون تجهيزات کامپيوتري و مخابراتي در جوامع بشري و لزوم ارتباطات آنها به منظور اطلاع رساني سريع

لزوم همگامي با جوامع بشري و استفاده از امکانات روز

 

:کارشناس گروه

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر ناصر قاسم آقایی              
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما