دانشگاه شیخ بهایی

دانشگاه شیخ بهایی در یک نگاه

در راستای برنامه های توسعه ميان مدت و دراز مدت، دانشگاه شيخ بهايی يک گام بنيادی در جهت توسعه فضای آموزشی، پژوهشی و دانشجويی برداشته و طرح جامع دانشگاه را در زمينی به مساحت بيش از ١٠ هکتار در ضلع جنوب غربی بهارستان واقع در خيابان فرهنگ آغاز نموده است. در اين طرح چهار دانشکده مهندسي، علوم پايه، علوم انساني و تحصيلات تکميلی با کليه فضاهای آموزشي، کمک آموزشی، رفاهی و فوق برنامه تا سقف ٥٠٠٠ دانشجو پيش بينی شده است.0
اساتید
0
مقالات علمی
0
افتخارات
0
دانشجو

آخرین اخبار دانشگاه شیخ بهایی

13 آبان
1399

تعرفه ترافیک اینترنت سامانه های آموزش مجازی دانشگاه رایگان گردید.

6 شهریور
1399

سامانه حامیان صندوق رفاه دانشجویان افتتاح گردید

مدیریت دانشگاه

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه
معاونت مالی و اداری دانشگاه