دانشگاه شیخ بهایی
ارتباط با دانشگاه
آدرس ساختمان مرکزی دانشگاه:
  • اصفهان - شهر بهارستان - خیابان الفت غربی – بهاران 8 - ساختمان مرکزی دانشگاه شیخ بهایی
کدپستی:
  • 81431-33871
تلفنهای ساختمان مرکزی دانشگاه:
  • 031-36862170 الی 5
    031-59790
دورنگار:
  • 031-36862001
پست الکترونیکی:
  • info@shbu.ac.ir
آدرس پردیس دانشگاه:
  • اصفهان - شهر بهارستان - بلوار بهشت - پردیس (دانشکده فنی و مهندسی) دانشگاه شیخ بهایی
تلفن پردیس دانشگاه:
  • 10 الی 36819001-031