دانشگاه شیخ بهایی
قبلی بعدی

گروه فیزیک









مدیریت گروه فیزیک

ایشان از سال درباره گروه مدیریت این گروه را بر عهده دارند.

دکتر امیر حمید علیزاده

مرتبه علمی: استادیار









زیر گروه فیزیک

اطلاعات گرایش های گروه فیزیک در مقاطع تحصیلی مختلف می باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر روی هر بخش کلیک کنید.




>

کارشناسی

فیزیک

>