دانشگاه شیخ بهایی
قبلی بعدی

گروه تربیت بدنی

آشنایی با گروه : ارائه دروس تربیت بدنی برای کلیه رشته ها از وظایف این گروه می باشد

مدیریت گروه تربیت بدنی

ایشان از سال درباره گروه مدیریت این گروه را بر عهده دارند.

دکتر علی دانائی

مرتبه علمی:

زیر گروه تربیت بدنی

اطلاعات گرایش های گروه تربیت بدنی در مقاطع تحصیلی مختلف می باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر روی هر بخش کلیک کنید.
>

کارشناسی

تربیت بدنی

>