دانشگاه شیخ بهایی
قبلی بعدی

گروه مدیریت بازرگانی

:آشنایی با گروه دوره کارشناسي مديريت بازرگاني يکي از دوره هاي تحصيلي آموزش عالي است و هدف از تشکيل اين دوره آموزش نيروي انساني متخصص مورد نياز سازمانها ، اداره ها ، موسسه ها و شرکتهاي دولتي و خصوصي درزمينه بازرگاني با وظائف و هدف هاي گوناگون در سطوح کارشناسي مي باشد .فارغ التحصيلان مديريت بازرگاني مي توانند در قسمت هاي اداره امور تدارکات ، اداره امور کارگزيني ، اداره امور مالي ، قسمت بازار يابي و نظاير آن به کار اشتغال پيدا کنند :نقش و توانايي شرکت کنندگان در اين دوره افزون بر آشنايي با مسايل نظري دانش مديريت با کاربردهاي اين رشته آشنا مي شوند : ضرورت و اهميت آشفتگي و نابساماني در بسياري از موسسات بازرگاني عموما ناشي از عدم وجود اصول صحيح مديريت و يا عدم رعايت اين اصول مي باشد آموزش صحيح مديريت مي تواند در شناخت مشکلات اقتصادي و بازرگاني جامعه و کوشش در رفع آن موثر باشد اعمال حاکميت ضوابط بر روابط در اداره امور بازرگاني

مدیریت گروه مدیریت بازرگانی

ایشان از سال درباره گروه مدیریت این گروه را بر عهده دارند.

دکتر مصطفی عمادزاده

مرتبه علمی: استاد

زیر گروه مدیریت بازرگانی

اطلاعات گرایش های گروه مدیریت بازرگانی در مقاطع تحصیلی مختلف می باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر روی هر بخش کلیک کنید.