مهندسمنیژه رحمتی

دانشکده

اطلاعات فردی

مهندس منیژه رحمتی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل: m.rahmati@shbu.ac.ir

سوابق تحصیلی

کارشناسی

مهندسی شهرسازی، شیخ بهایی ، اصفهان، ایران، 1389

کارشناسی ارشد

طراحی شهری، هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران، 1391

دکتری

شهرسازی، آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران، در حال تحصیل

زمینه فعالیت های پژوهشی

طراحی شهری

آماده سازی زمین

بافت تاریخی

شهرسازی ایرانی-اسلامی

زبان الگو

مقالات ژورنال

2013
 • 1  1  -. Surveying the government role in success of cities which located in Esfahan province in tourism industry . -. A Journal of Multidisciplinary Researches . - لینک مقاله
2014
 • 2  2  منیژه رحمتی. The Reasons of creating new cities and their failure to attract population (case study: Majlessi a new city in Isfahan, Iran) . -. A Journal of Multidisciplinary Researches . - لینک مقاله

مقالات کنفرانس

1391
 • 1  منیژه رحمتی- مرتضی میرغلامی. تجلی قدرت در شهرسازی و معماری استعماری . نخستین همایش بین المللی طراحی شهری در ایران از تئوری تا عمل. -. دانشگاه کردستان, isfahan, Iran. لینک مقاله
1392
 • 2  -. استراتژی های مدیریت شهری و جایگاه سکونتگاهها در صنعت گردشگری (نمونه موردی: شهرستانهای استان اصفهان) . اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار. -. دانشکده شهید مفتح, همدان, Iran. لینک مقاله
1392
 • 3  منیژه رحمتی. بررسی کیفیت خوانایی در پایداری شهر خلاق (نمونه موردی: محور حسن آباد اصفهان) . اولین همایش ملی جغرافیا،شهرسازی و توسعه پایدار. -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
1393
 • 4  منیژه رحمتی. فرهنگ و توسعه شهری . اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی. -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
1395
 • 5  منیژه رحمتی. بررسی تأثیر عوامل طبیعی بر ساختار و توسعه شهرها (با مقایسه دو نمونه موردی اصفهان و استکهلم) . سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران. -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
1395
 • 6  منیژه رحمتی. بررسی تأثیر عوامل طبیعی و تاریخی بر ساختار و توسعه شهرها . چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران. -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
1395
 • 7  منیژه رحمتی. بررسی کیفیت خوانایی در پایداری شهر خلاق ( نمونه موردی بافت تاریخی شهر نائین) . چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران. -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
1395
 • 8  منیژه رحمتی. انعطاف پذیری فضاهای شهری . چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران. -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
1395
 • 9  منیژه رحمتی. حضورپذیری زنان در فضای شهری . نخستین همایش بین المللی زنان و زندگی شهری. -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
1396
 • 10  منیژه رحمتی. بررسی کاربرد نظریه زبان الگو در معماری و شهرسازی ایرانی . سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی. -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
1396
 • 11  منیژه رحمتی. تدوین زبان الگوی طراحی شهری ایرانی . سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، . -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
1397
 • 12  منیژه رحمتی. زبانِ شهر . بیست و یکمین شماره فصلنامه "جامع شیخ بهایی" . -. -, isfahan, Iran. لینک مقاله
1398
 • 13  منیژه رحمتی. علل ایجاد شهرهای جدید و ناموفق بودن آن ها در جذب جمعیت . ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ،معماری و شهرسازی. -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
1398
 • 14  منیژه رحمتی. زبان الگوها در طراحی شهری ایرانی (نمونه موردی: شهر نائین) . ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ،معماری و شهرسازی. -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
2019
 • 15  منیژه رحمتی. بررسی عوامل تشکیل جزایر گرمایی در سطوح مختلف منطقه 10شهرداری اصفهان . اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی. -. ایتالیا, رم, ایتالیا. لینک مقاله

سوابق اجرایی

جوایز دریافتی

 • ایران, 1389

  جزء نفرات برتر آزمون عملی اسکیس طراحی شهری

دروس ارائه شده

کتب انتشار یافته

ردیف عنوان نویسنده انتشارات چاپ آخرین سال

اختراع/ پتنت

ردیف عنوان همکاران کشور ثبت شده شماره ثبت تاریخ ثبت تاریخ انقضا

رساله های دکتری

ردیف عنوان همکاران تاریخ دفاع

پایان نامه کارشناسی ارشد

ردیف عنوان همکاران تاریخ دفاع