قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت سال 99 کارشناسی ارشد و کارشناسی: زمان ثبت نام اینترنتی تا روز چهارشنبه اول بهمن ماه 99 تمدید گردید.
اطلاعيه امور مالی در خصوص پرداخت شهريه نيمسال دوم سال تحصيلی 1400-1399
تقويم آموزشی نیمسال دوم سال تحصيلی 1400-1399
قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت سال 1399 کارشناسی ارشد و کارشناسی: اطلاعيه امور مالی در خصوص پرداخت شهريه
مراحل، مدارک و زمان ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع "کارشناسی (رشته های بدون آزمون)" سال تحصیلی 1400-1399
مراحل، مدارک و زمان ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع "کارشناسی ارشد" سال تحصیلی 1400-1399
قابل توجه دانشجویان و اساتید گرامی: سامانۀ ثبت نام یارانۀ اعتباری خرید کتاب
قابل توجه کلیه اساتید،کارکنان و دانشجویان گرامی:اطلاعیه مرکز سلامت دانشگاه در خصوص فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام آزمایشات مربوط به کرونا
قابل توجه دانشجویان گرامی: اطلاعیه نحوه انجام امور اداری
قابل توجه دانشجویان محترم و اساتید گرامی: تعرفه ترافیک اینترنت سامانه های آموزش مجازی دانشگاه رایگان گردید. ردیفهای 274 و 972 و 169 لیست مربوطه را ملاحظه بفرمایید
اطلاعیه های مربوط به سامانه آموزش مجازی دانشگاه
سطح بندی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات غیر دولتی و غیر انتفاعی