دانشگاه شیخ بهایی
قابل توجه دانش آموختگان گرامی
اطلاعیه


ضمن تشکر و قدردانی از همکاری شما عزیزان در رعایت موارد ذیل، جهت سهولت در روند امور دانش آموختگی، خواهشمند است موارد ذیل را مدنظر قرار دهید‌:

 

  1. پرونده‌های فراغت از تحصیل جهت دریافت کدصحت به نوبت مراحل اداری مربوطه را باید طی کند. هیچ مدرک فراغت از تحصیلی بدون کدصحت قابل صدور نیست. بدیهی است پرونده‌های دارای نقص در نوبت مربوطه اقدام نخواهد گردید. لذا پس از اتمام تحصیل، روند تکمیل پرونده و فراغت از تحصیل را در اولین فرصت به انجام رسانید.

  2. قبل از مراجعه برای دریافت مدارک فارغ التحصیلی، با امور دانش آموختگان تماس تلفنی گرفته و هماهنگ فرمائید.

  3. تحویل مدارک فارغ التحصیلی صرفاً در روزهای شنبه و سه‌شنبه (بجز تعطیلات رسمی) با درنظر گرفتن بند 4 صورت خواهد گرفت.

  4. در ایام انتخاب واحد، ثبت‌نام ورودی‌های جدید، حذف و اضافه و امتحانات، روند صدور و دریافت مدارک فارغ‌التحصیلی تغییر می‌کند و باتوجه به حجم امور اداری آن ایام، انجام امور فارغ‌التحصیلی و تحویل مدارک متفاوت خواهد بود. لذا خواهشمند است امور تسویه حساب و یا دریافت مدرک خود را در زمان مناسب و الزاماً خارج از این ایام ذکر شده انجام دهید‌.

با آرزوی موفقیت و سلامت

     اداره آموزش