دانشگاه شیخ بهایی
قابل توجه دانشجویان محترم: طرح همدلی
اطلاعیه


با توجه به دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طرح همدلی یا احوالپرسی با هدف تعامل با دانشجویان به علت شرایط ناشی از دوره بیماری کرونا و غیرحضوری شدن دانشگاه‌ها در این مدت از سوی مرکز مشاوره دانشگاه به صورت تماس تلفنی از شما عزیزان انجام خواهد شد و جویای احوال شما خواهند گردید.
با امید به همراهی و همدلی شما با این طرح

اموردانشجویی دانشگاه شیخ بهایی