دانشگاه شیخ بهایی
اطلاعیه بسیج دانشجویی دانشگاه شیخ بهایی
اطلاعیه


بسیج دانشجویی دانشگاه شیخ بهایی ازبین خواهران داوطلب عضو می پذیرد، جهت ثبت نام در ساعات اداری با داخلی 284 تماس حاصل نمایید.