دانشگاه شیخ بهایی
اطلاعیه افزایش اعتبار کارت تغذیه
اطلاعیه


دانشجویان گرامی تا اطلاع ثانوی برای افزایش اعتبار کارت تغذیه خود بدین صورت اقدام نمایید:

1-پرداخت مبلغ مورد نظر به شماره کارت 2494-9949-9975-6037 به نام دانشگاه شیخ بهایی - بانک ملی

2- ارائه فیش چاپی به امور دانشجویی (ساختمان 7 - طبقه اول)

توجه: در فیش چاپی حتماً شماره دانشجویی و نام و نام‌خانوادگی قید گردد.

معاونت دانشجویی و فرهنگی