دانشگاه شیخ بهایی
اطلاعیه روزهای اداری دانشگاه در تابستان
اطلاعیه


بدینوسیله با توجه به پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 و پیام‌های متعدد وزارت نیرو در مورد صرفه‌جوئی در مصرف آب و برق به اطلاع عموم همکاران محترم و دانشجویان عزیز می‌رساند که برنامه حضور در دانشگاه در ماه‌‌های تیر و مرداد بدین شرح است:

از 16 تا 31 تیر ماه روزهای شنبه و یکشنبه و در مرداد ماه فقط روزهای دوشنبه دانشگاه جوابگوی مراجعین محترم می‌باشد.