دکترناصر قاسم آقایی

دانشکده

اطلاعات فردی

دکتر ناصر قاسم آقایی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 36819001 داخلی 115

ایمیل: ghasemaghaee@shbu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی

مقالات ژورنال

مقالات کنفرانس