دکترسحر عطارزاده

دانشکده

اطلاعات فردی

دکتر سحر عطارزاده

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: atarzadeh@shbu.ac.ir

مقالات ژورنال

1

2019
  • 1  سحر عطارزاده-مجیدفخار-جعفرزعفرانی. شرایط بهینگی مینیمم سازی مرکب غیر هموار. آنالیز محدب و غیر هموار. آنالیز محدب و غیر هموار. انالیز لینک مقاله

1

2019
  • 2  سحر عطارزاده-مجیدفخار-جعفرزعفرانی. ویژگیهای قاعده لاگرانژ در بهینه سازی غیر محدب مجموعه مقدار. مجله ریاضی کارپتین. مجله ریاضی کارپتین . دکتری لینک مقاله

مقالات کنفرانس

1387
  • 1  سحر عطارزاده. حل روابط بازگشتی خطی مرتبه دوم. هفته پژوهش دانشگاه شیخ بهایی. سخنرانی هفته پژوهش. دانشگاه شیخ بهایی, بهارستان, ایران. لینک مقاله