دکترامیر حمید علیزاده

دانشکده

اطلاعات فردی

دکتر امیر حمید علیزاده

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 36816761 داخلی 122

ایمیل: alizade@shbu.ac.ir

آدرس: پردیس مهندسی- ساختمان 6- گروه برق و مهندسی پزشکی

ساعات مراجعه : دو شنبه 12-9