دکترمجید موزون

دانشکده

اطلاعات فردی

دکتر مجید موزون

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 36862175 داخلی 258

ایمیل: mmozoon@gmail.com

ساعات مراجعه : 8 الی 12

سوابق تحصیلی

کارشناسی

زیست شناسی 0گرایش بیوشیمی، آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران، 1378-1382

کارشناسی

ایران شناسی- گرایش میراث فرهنگی، شهید بهشتی، تهران، ایران، 1385-1388

زمینه فعالیت های پژوهشی

مقالات ژورنال

1

2012
  • 1  مجید موزون ، حامد وحدتی نسب . بررسی دیرین تغذیه شناسی شهر سوخته به دو روش pixe و ایزوتوپی. دانشگاه تربیت مدرس. مجله بین المللی علوم انسانی. - لینک مقاله

مقالات کنفرانس

88
  • 1  مجید موزون ، حامد وحدتی نسب ، سید منصور سید سجادی . بررسی دیرین تغذیه شناسی شهر سوخته با استفاده از روش pixe , . سومین همایش بین المللی روابط بین فرهنگی عصر مفرغ آسیای میانه . -. هتل رامسر, رامسر, ایران. لینک مقاله
1391
  • 2  مجید موزون . گردشگری کارآفرینانه در ایران . همایش ملی کارآفرینی. -. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر, اصفهان, ایران. لینک مقاله

جوایز دریافتی

دروس ارائه شده