دکترحسين محمدي نژاد

دانشکده

اطلاعات فردی

دکتر حسين محمدي نژاد

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 03136816760 داخلی 136

ایمیل: mohammadi.n@shbu.ac.ir

مقالات ژورنال

1

2015
 • 1  Masoud Rahimi, Hossein Mohammadinejad, Mehdi Bateni. Extended K-Anonymity Model for Privacy Preserving on Micro Data. MECS. International Journal of Computer Network and Information Security. DOI: 10.5815/ijcnis.2015.12.05 لینک مقاله

1

2016
 • 2  Hossein Mohammadi Nejad, Naser Movahhedinia, Mohammad Reza Khayyambashi. Improving the reliability of wireless data communication in Smart Grid NAN. Springer. Peer-to-Peer Networking and Applications. - لینک مقاله

1

2016
 • 3  Hossein Mohammadi Nejad, Naser Movahhedinia, Mohammad Reza Khayyambashi. Provisioning required reliability of wireless data communication in smart grid neighborhood area networks. Springer. Journal of Supercomputing. - لینک مقاله

1

2016
 • 4  Hossein Jafari Pozveh, Hossein Mohammadinejad, Mehdi Bateni. Improving the AODV Protocol to Satisfy the Required Level of Reliability for Home Area Networks. MECS. International Journal of Computer Network and Information Security. DOI: 10.5815/ijcnis.2016.06.03 لینک مقاله

1

2018
 • 5  Maede Jabbar Zare, Hossein Mohammadi Nejad, Seyed Mohammad Mahdi Tabei. An Approximate Multiplier-Accumulator Based on Radix-4 Modified Booth Algorithm. IOSR. IOSR Journal of Engineering. - لینک مقاله

1

2019
 • 6  Hossein Mohammadinejad, Fateme Mohammadhoseini. Proposing a Method for Enhancing the Reliability of RPL Routing Protocol in the Smart Grid Neighborhood Area Networks. MECS. International Journal of Computer Network and Information Security. DOI: 10.5815/ijcnis.2019.07.04 لینک مقاله

مقالات کنفرانس

1393
 • 1  مسعود رحیمی، مهدی باطنی، حسین محمدی نژاد. توسعه مدل K-Anonymity به منظور حفظ حریم خصوصی بر روی دادههای خرد. هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش . -. مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی, تهران, ایران. لینک مقاله
1397
 • 2  حسین محمدی نژاد ، فاطمه محمدحسینی. ارائه روشی جهت افزایش قابلیت اطمینان پروتکل مسیریابی RPL در شبکه همسایگی ازشبکه الکتریکی هوشمند. چهاردهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری. -. -, کرمان, ایران. لینک مقاله
1397
 • 3  سحر عبادیان، حسین محمدی نژاد . ارائه پروتکل مسیریابی جدید در شبکه هاي AMI با رویکرد بهبود نرخ تحویل بسته (PDR). کنفرانس ملی فناوریهاي نوین در کامپیوتر و مهندسی پزشکی . -. دانشگاه شیخ بهایی, اصفهان, ایران. لینک مقاله
1398
 • 4  فاطمه محمد حسینی، حسین محمدی نژاد. ارائه راهکاری جدید در بستر بلاکچین به منظور حفظ حریم خصوصی در شهرهای هوشمند. پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران. -. دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, تهران, ایران. لینک مقاله
1398
 • 5  فاطمه محمد حسینی، حسین محمدی نژاد. ارزیابی منطقی و صوری یک پروتکل احراز هویت برای شهرهای هوشمند. پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران. -. دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, تهران, ایران. لینک مقاله
1398
 • 6  بهاره رییسی نافچی، حسین محمدی نژاد. ارائه یک روش جدید در بهبود مصرف انرژی در شبکه های کم مصرف و پر اتلاف. نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها. -. موسسه آموزش عالی آپادانا, شیراز, ایران. لینک مقاله
1398
 • 7  سیده مرضیه افشاری، حسین محمدی نژاد. مروری جامع بر پروتکل های مسیریابی در شبکه‌های سنسور بی‌سیم مبتنی بر بردار فاصله در لحظه adhoc. نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها. -. موسسه آموزش عالی آپادانا, شیراز, ایران. لینک مقاله
1398
 • 8  سیده مرضیه افشاری، حسین محمدی نژاد. پروتکل مسیریابی AODV بهبود یافته با استفاده از خوشه بندی. نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها. -. موسسه آموزش عالی آپادانا, شیراز, ایران. لینک مقاله
1388
 • 9  مهدی خاکباز، حسین محمدی نژاد. حذف اکو آکوستیکی با استفاده از فیلترهای تطبیقی زیر باند. دومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران . -. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, نجف آباد, ایران. لینک مقاله
1388
 • 10  امیرعلی شیرازی بهشتی، حسین محمدی نژاد. نشانگذاری بر روی تصاویر بر مبنای تبدیل موجک و آشکارسازی علامت با استفاده از ضریب نسبت آشکارسازی. دومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران . -. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, نجف آباد, ایران. لینک مقاله