دکتراسماعیل نیک ملکی

دانشکده

اطلاعات فردی

دکتر اسماعیل نیک ملکی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 03136816761 داخلی ۱۲۲

ایمیل: nikmaleki@shbu.ac.ir

آدرس: گروه مهندسی برق و پزشکی

ساعات مراجعه : 8 تا ۱۰

سوابق تحصیلی

کارشناسی

مهندسی برق- الکترونیک، اصفهان، اصفهان، ایران، 1385

کارشناسی ارشد

مهندسی برق- مخابرات سیستم، یزد، یزد، ایران، 1388

دکتری

مهندسی برق- مخابرات سیستم، یزد، یزد، ایران، 1396

زمینه فعالیت های پژوهشی

شبکه های بی سیم

اینترنت اشیا

روش های فراابتکاری در حل مسائل بهینه سازی.

ارزیابی و بهبود قابلیت اطمینان زیرسيستم هاي الكترونيكي دیجیتال و آنالوگ برای کاربردهای دفاعی

ارزیابی زیرسيستم هاي الكترونيكي برای کاربردهای فضایی و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد آن ها در تست های محیطی و EMI/EMC

طراحی تجهیزات الکترونیکی با تکنولوژی بالا دیجیتال و آنالوگ در حوزه های دفاعی؛ صنعتی؛ پزشکی

مقالات ژورنال

1

2016
  • 1  E. Nik Maleki, G. Mirjalily. . Fault-tolerant interference-aware topology control in multi-radio multi-channel wireless mesh networks. Elsevier. Computer Networks. 110 لینک مقاله

1

2019
  • 2  E. Nik Maleki, Ghasem Mirjalily. Cross Layer Resource Allocation for Fault-Tolerant Topology Control in Wireless Mesh Networks based on Genetic Algorithm. Springer. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. 13 لینک مقاله

1

۲۰۱۵
  • 3  E. Nik Maleki, Ghasem Mirjalily. Step by Step Methodology for Implementation of the Telephony Services on Data Networks. International Academic Journal of Science and Engineering. International Academic Journal of Science and Engineering. ۸ لینک مقاله

مقالات کنفرانس

سوابق اجرایی

جوایز دریافتی

دروس ارائه شده

الکترونیک 3

مدارهای مخابراتی

اصول سیستم های مخابراتی

الکترونیک 2

آرایه های قابل برنامه ریزی منطقی

VHDL

ریزپردازنده پیشرفته

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

آزمایشگاه الکترونیک 3

شبکه های مخابراتی

شبکه های پرسرعت

شبکه های چند رسانه ای

شبکه های بی سیم و سیار

مخابرات بی سیم

پردازش سیگنال دیجیتال

تئوری مخابرات پیشرفته

رساله های دکتری

ردیف عنوان همکاران تاریخ دفاع
1  
مسیریابی دینامیکی آگاه به انرژی در شبکه حسگر بیسیم مبتنی بر چاهک متحرک با هدف بهبود توزیع بار
شهرزاد داوری
۱۳۹۹ - هنوز دفاع نشده
2  
ارائه یک تکنیک مسیریابی چند هدفه برای بهبود کارایی مسیریابی شبکههای خودرویی موردی مبتنی بر موقعیت مکانی گرهها
آرزو مويدی
۱۳۹۹ - هنوز دفاع نشده
3  
مسیریابی در شبکه بی¬سیم بدن با استفاده از منطق فازی و یادگیری تقویتی
صادق میرطالب
۱۳۹۹ - هنوز دفاع نشده
4  
دکتر قاسم میرجلیلی
کنترل توپولوژی در شبکه های توری بی سیم چند رادیویی چندکاناله
1396

پایان نامه کارشناسی ارشد

ردیف عنوان همکاران تاریخ دفاع
1  
الگوریتم آگاه به انرژی و مقاوم در برابر خطا در شبکه های حسگر بی سیم
سارا بهزادی
۱۳۹۸
2  
کاهش تأخیر و مصرف توان در شبکه های حسگر بی سیم با بکارگیری چاهک متحرک
فاطمه ابراهیمی میمند
۱۳۹۷
3  
تشخیص عیب در مدارات الکترونیکی آنالوگ از طريق شبكه هاي عصبی-فازی مصنوعی
امین فقیهیان
۱۳۹۵
4  
بررسی امکان پذیری تجمیع خدمات صدا و داده در شبکه¬های اترتنی
دکتر قاسم میرجلیلی
1388