مهندسمنیژه رحمتی

دانشکده

اطلاعات فردی

مهندس منیژه رحمتی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل: m.rahmati@shbu.ac.ir

سوابق تحصیلی

کارشناسی

مهندسی شهرسازی، شیخ بهایی ، اصفهان، ایران، 1389

کارشناسی ارشد

طراحی شهری، هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران، 1391

دکتری

شهرسازی، -، تهران، ایران، در حال تحصیل

زمینه فعالیت های پژوهشی

طراحی شهری

آماده سازی زمین

بافت تاریخی

شهرسازی ایرانی-اسلامی

زبان الگو

مقالات ژورنال

2013
 • 1  1  -. Surveying the government role in success of cities which located in Esfahan province in tourism industry . -. A Journal of Multidisciplinary Researches . - لینک مقاله
2014
 • 2  2  منیژه رحمتی. The Reasons of creating new cities and their failure to attract population (case study: Majlessi a new city in Isfahan, Iran) . -. A Journal of Multidisciplinary Researches . - لینک مقاله

مقالات کنفرانس

1391
 • 1  منیژه رحمتی- مرتضی میرغلامی. تجلی قدرت در شهرسازی و معماری استعماری . نخستین همایش بین المللی طراحی شهری در ایران از تئوری تا عمل. -. دانشگاه کردستان, isfahan, Iran. لینک مقاله
1392
 • 2  -. استراتژی های مدیریت شهری و جایگاه سکونتگاهها در صنعت گردشگری (نمونه موردی: شهرستانهای استان اصفهان) . اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار. -. دانشکده شهید مفتح, همدان, Iran. لینک مقاله
1393
 • 3  منیژه رحمتی. فرهنگ و توسعه شهری . اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی. -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
1395
 • 4  منیژه رحمتی. بررسی تأثیر عوامل طبیعی بر ساختار و توسعه شهرها (با مقایسه دو نمونه موردی اصفهان و استکهلم) . سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران. -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
1395
 • 5  منیژه رحمتی. بررسی تأثیر عوامل طبیعی و تاریخی بر ساختار و توسعه شهرها . چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران. -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
1395
 • 6  منیژه رحمتی. بررسی کیفیت خوانایی در پایداری شهر خلاق ( نمونه موردی بافت تاریخی شهر نائین) . چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران. -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
1395
 • 7  منیژه رحمتی. انعطاف پذیری فضاهای شهری . چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران. -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
1395
 • 8  منیژه رحمتی. حضورپذیری زنان در فضای شهری . نخستین همایش بین المللی زنان و زندگی شهری. -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
1396
 • 9  منیژه رحمتی. بررسی کاربرد نظریه زبان الگو در معماری و شهرسازی ایرانی . سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی. -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
1396
 • 10  منیژه رحمتی. تدوین زبان الگوی طراحی شهری ایرانی . سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، . -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
1397
 • 11  منیژه رحمتی. زبانِ شهر . بیست و یکمین شماره فصلنامه "جامع شیخ بهایی" . -. -, isfahan, Iran. لینک مقاله
1398
 • 12  منیژه رحمتی. علل ایجاد شهرهای جدید و ناموفق بودن آن ها در جذب جمعیت . ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ،معماری و شهرسازی. -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
1398
 • 13  منیژه رحمتی. زبان الگوها در طراحی شهری ایرانی (نمونه موردی: شهر نائین) . ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ،معماری و شهرسازی. -. Tehran, Tehran, Iran. لینک مقاله
2019
 • 14  منیژه رحمتی. بررسی عوامل تشکیل جزایر گرمایی در سطوح مختلف منطقه 10شهرداری اصفهان . اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی. -. ایتالیا, رم, ایتالیا. لینک مقاله

سوابق اجرایی

جوایز دریافتی

 • ایران, 1389

  جزء نفرات برتر آزمون عملی اسکیس طراحی شهری

دروس ارائه شده

کتب انتشار یافته

ردیف عنوان نویسنده انتشارات چاپ آخرین سال

اختراع/ پتنت

ردیف عنوان همکاران کشور ثبت شده شماره ثبت تاریخ ثبت تاریخ انقضا

رساله های دکتری

ردیف عنوان همکاران تاریخ دفاع

پایان نامه کارشناسی ارشد

ردیف عنوان همکاران تاریخ دفاع