مهندسمریم میردهقانی

دانشکده

اطلاعات فردی

مهندس مریم میردهقانی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 031-36816760 داخلی 116

ایمیل: mryammi2000@gmail.com

آدرس: پردیس فنی مهندسی-ساختمان 8

ساعات مراجعه : شنبه 8 الی 12

سوابق تحصیلی

کارشناسی

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، اصفهان، اصفهان، ایران، 1384

کارشناسی ارشد

هوش مصنوعی، اصفهان، اصفهان، ایران، 1387

مقالات ژورنال

1

2009/1/28
  • 1  Maryam Mirdehghani, Amirhassan Monadjemi. Web Pages Aesthetic Evaluation Using Low-Level Visual Features. WASET. World Academy of Science, Engineering and Technology. 49 لینک مقاله